Reglement

Laatst bijgewerkt op 29/03/2024

PREAMBLE

De evenementen van de RACE ACROSS SERIES (hierna de Events genoemd) worden georganiseerd door de Verenigingen ULTRA CYCLING Frankrijk en RIDE EAT SLEEP & SHARE, in samenwerking met Across and Beyond Endurance AG (hierna A.B.E of de Organisator).

Dit document definieert :

 • (i) het sportreglement van de Evenementen (hierna genoemd het Reglement),

 • (ii) de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling van producten of diensten met betrekking tot evenementen geplaatst bij de Organisator via het NJUKO registratieplatform (hierna de A.B.E Algemene Verkoopvoorwaarden).

De termen "u", "uw" en "van u" verwijzen naar u, als deelnemer of consument of als wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd (ouder dan (achttien) 18 jaar) als deze deelnemer of consument minderjarig is in het land waar hij of zij woont.

Uw inschrijving voor de Evenementen houdt in dat u deze Regels en de Algemene Verkoopvoorwaarden van A.B.E. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

Alleen de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind mag dit minderjarige kind inschrijven voor de Evenement. Indien het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend, garandeert de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind de Organisator dat de andere houder van het ouderlijk gezag dit document heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft geaccepteerd. Dit document is een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden van het online registratieplatform bekend als NJUKO (hierna NJUKO), toegankelijk via njuko.net.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de NJUKO-gebruiksvoorwaarden, de huidige algemene verkoopvoorwaarden van A.B.E en het Reglement, hebben de voorwaarden van het Reglement voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden van A.B.E, die op hun beurt voorrang hebben op de gebruiksvoorwaarden van NJUKO.

De Organisator kan de A.B.E Voorwaarden en het Reglement te allen tijde herzien en bijwerken; raadpleeg deze regelmatig en voorafgaand aan het bijwonen van de Evenementen.
Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing na kennisgeving, op welke wijze dan ook, met inbegrip van publicatie van een herziene versie hiervan op de website https://raceacrossseries.com.

In het geval van een belangrijke wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden en/of het Reglement, zal de Organisator trachten je per e-mail op de hoogte te brengen op het e-mailadres dat je bij je inschrijving op NJUKO hebt opgegeven.

Rol van NJUKO :

De NJUKO-website, via dewelke je je bestelling hebt geplaatst, laat professionele verkopers en organisatoren toe om hun producten en diensten aan te bieden en te verkopen. Hoewel het NJUKO-platform transacties op het NJUKO-platform vergemakkelijkt, is NJUKO niet de verkoper of organisator van de producten en diensten met betrekking tot het evenement.

Dienovereenkomstig wordt voor de verkoop van producten of diensten met betrekking tot het Evenement uitsluitend tussen u en de Organisator een koopovereenkomst gesloten. De Organisator is verantwoordelijk voor de verkoop van producten of diensten met betrekking tot de Evenement en voor eventuele claims of andere problemen die voortvloeien uit of verband houden met het koopcontract tussen jou en de Organisator.

A / SPORTREGELS

Dit sportreglement (hierna te noemen het Reglement) is van toepassing op alle deelnemers aan de evenementen van RACE ACROSS SERIES. Ze vormen een integraal onderdeel van de hierboven genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden en voldoen aan de reglementen van de Franse Wielerfederatie (FFC) die specifiek zijn voor het wielrennen op de lange afstand.

In geval van tegenstrijdigheid met de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van het Reglement.

1/ ORGANISATIE EN CONCEPT

De RACE ACROSS SERIES ultra-afstand fietsevenementen, bekend als semi-autonoomafstanden aanbieden die bekend staan als onbegeleid (bikepacking).
De evenementen vinden plaats in één etappe, langs controleposten die BASE DE VIE worden genoemd, op wegen die open zijn voor verkeer, in solo, duo of kwartet, in een vrij tempo, maar met een tijdslimiet voor elke afstand, die TIME BARRIER wordt genoemd.

De afstanden per evenement/wedstrijd zijn als volgt:

RACE ACROSS PARIS 2024 - van 23 april tot 28 april 2024

> Wegafstand van 300 kilometer (ongeveer): Start in 60-Chantilly en finish in 60-Chantilly. Maximaal 24 uur om de route te voltooien.

> Routeafstand van 500 kilometer (ongeveer): Start vanaf 60-Chantilly en finish vanaf 60-Chantilly. Maximaal 40 uur om de route te voltooien. Lussen van 200km en 300km.

> Wegafstand van 1000 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit 60-Chantilly en aankomst vanuit 60-Chantilly. 96 uur of maximaal 4 dagen om de route te voltooien. Lussen van 500 km, 200 km en 300 km.

 

Raadpleeg het GRAVEL-reglement voor informatie over GRAVEL-evenementen.


RACE ACROSS BELGIUM 2024 - van 07 mei tot 12 mei 2024

> Wegafstand van 300 kilometer (ongeveer) : Start in 1420 Braine-l'Alleud (BE) en finish in 1420 Braine-l'Alleud (BE). Maximaal 24 uur om de route af te leggen.

> Routeafstand van 500 kilometer (ongeveer): Start vanaf 1420 Braine-l'Alleud en finish vanaf 1420 Braine-l'Alleud. Maximaal 40 uur om de route te voltooien. Lussen van 200km en 300km.

> Wegafstand van 1000 kilometer (ongeveer): Vertrek vanaf 1420 Braine-l'Alleud en aankomst vanaf 1420 Braine-l'Alleud. 96 uur of maximaal 4 dagen om de route te voltooien. Lussen van 500 km, 200 km en 300 km.


Raadpleeg het GRAVEL-reglement voor informatie over GRAVEL-evenementen.

 


RACE ACROSS FRANCE 2024 - van 20 juni tot 30 juni 2024

> Afstand van 300 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit 84-Malaucène en aankomst vanuit 06-Mandelieu-La Napoule. Maximaal 24 uur om de route te voltooien.

> Afstand van 500 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit het departement 34-l'Hérault en aankomst in 06-Mandelieu-La Napoule. Maximaal 40 uur om de route te voltooien.

> Een afstand van 1000 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit 64-Anglet en aankomst in 06-Mandelieu-La Napoule. 120 uur of maximaal 5 dagen om de route te voltooien.

> Een afstand van 2500 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit 59-Lille (Btwin Village) en aankomst in 06-Mandelieu-La Napoule. 240 uur of maximaal 10 dagen om de route te voltooien.

 

RACE ACROSS SWITZERLAND 2024 - van 13 augustus tot 18 augustus 2024

> Wegafstand van 300 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit 1424-Champagne (CH) en aankomst vanuit 1424-Champagne (CH). Maximaal 24 uur om de route te voltooien.

> Routeafstand van 500 kilometer (ongeveer): Start vanaf 1424-Champagne (CH) en finish vanaf 1424-Champagne (CH). Maximaal 40 uur om de route te voltooien. Lussen van 200km en 300km.

> Wegafstand van 1000 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit 1424-Champagne (CH) en aankomst vanuit 1424-Champagne (CH). 96 uur of maximaal 4 dagen om de route te voltooien. Lussen van 500 km, 200 km en 300 km.

 

RACE ACROSS QUÉBEC 2024 - 23 augustus tot 25 augustus 2024
> 300 kilometer (ongeveer) over de weg: Start in Terrebonne, QC J6X 4R8 (CA) en finish in Terrebonne, QC J6X 4R8 (CA). Maximaal 24 uur om de route te voltooien.
> Wegafstand van 500 kilometer (ongeveer): Vertrek vanuit Terrebonne, QC J6X 4R8 (CA) en aankomst in Terrebonne, QC J6X 4R8 (CA). Maximaal 40 uur om de route te voltooien. Lussen van 200 km en 300 km.


Raadpleeg het GRAVEL-reglement voor informatie over GRAVEL-evenementen.

 

Details over de route(s) worden op een later tijdstip op de website en sociale netwerken van het evenement geplaatst.

 

2/ DEFINITIE VAN DE TEST

DE TEST

Het evenement verloopt op semi-autonome basis. In het geval van een storing van de GPS-tracker die door de organisatoren wordt geleverd, zal al het materiële bewijsmateriaal (kassabonnen) en immaterieel bewijsmateriaal (foto's, video's) door de organisatoren worden onderzocht om de naleving van de regels te valideren. De route voert je door weelderige landschappen en panorama's, waardoor je een diepgaand inzicht krijgt in de regio's van de landen die je doorkruist. Je krijgt de kans om in de voetsporen van kampioenen te treden over mythische en legendarische bergpassen en om langs de hoogste toppen van Europa en daarbuiten te fietsen. De route die toegankelijk is voor verkeer is gemeenschappelijk voor alle categorieën. De duidelijk gemarkeerde "life bases" langs de route zijn open voor publiek, zodat je vrienden en familie je kunnen komen aanmoedigen. Je kunt ervoor kiezen om alleen deel te nemen aan dit evenement of in teams van twee (2) of vier (4) vrienden, teamgenoten, collega's, enz.

De route is niet bewegwijzerd, maar wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers in de vorm van een GPX-link die de organisatoren enkele weken voor de start van het evenement per e-mail sturen.

B. SEMI-AUTONOMIE

De RACE ACROSS SERIES zijn wielerevenementen over ultralange afstanden die bekend staan als SEMI-AUTONOMICS.

Semi-autonomie wordt gedefinieerd als het vermogen om zelfvoorzienend te zijn tussen twee "Bases de Vie", in termen van voedsel, kleding en veiligheidsuitrusting, zodat de deelnemer zich kan aanpassen aan voorzienbare en onvoorzienbare problemen.
Onder geen beding is assistentie, hulp of bevoorrading (voedsel, mechanisch, ondersteuning, om de voortgang van de deelnemer te vergemakkelijken/bevorderen) toegestaan op de route of buiten de woonbasissen, op straffe van onmiddellijke diskwalificatie.

De volgende regels zijn van toepassing:

1. Georganiseerde begeleiding is niet toegestaan op de hele route.

2. De "life bases" worden bevoorraad met drank en voedsel dat ter plaatse wordt genuttigd en afgezien daarvan is geen andere assistentie toegestaan tijdens de route.

3. Het is verboden om zich te laten vergezellen of ermee in te stemmen om zich te laten vergezellen tijdens alle of een deel van de tests, buiten de "bases of life".

4. Drafting is verboden voor deelnemers in alle categorieën. Elke persoon die gebruik maakt of toestaat dat een renner gebruik maakt van drafting zal resulteren in diskwalificatie van beide renners. Opstellen is toegestaan voor teams in de categorieën "Duo" en "Kwartet".

5. Elke groep van meer dan twee personen (teams niet meegerekend) op elk moment tijdens het evenement wordt uitgesloten van het evenement als dit langer dan 60 minuten duurt.

6. Buiten de "woonbases" kunnen deelnemers voedsel (vast en vloeibaar) en uitrusting verkrijgen in winkels langs de route. Ze kunnen ook slapen in een hotel, bij een lokale bewoner thuis of in een bivak, in overeenstemming met de lokale regels.

7. Een deelnemer die ermee instemt om gefilmd/gefotografeerd te worden zonder accreditatie van de organisatie en dus geacht wordt begeleid te worden, buiten de uitdrukkelijk aangewezen gebieden, overtreedt het principe van semi-autonomie. Elke deelnemer die gefilmd/fotografeerd wil worden, moet de organisatie ten minste 30 dagen voor vertrek informeren en accreditatie aanvragen voor het productieteam, zodat het zowel door de organisatie als door de deelnemers geïdentificeerd kan worden.

Evenementenregisseurs die getuige zijn van onregelmatigheden hebben het recht deelnemers te straffen om de geest van de evenementen en van RACE ACROSS SERIES te waarborgen.

Alleen renners en deelnemers die een helmnummer en een zichtbaar frameplaatje dragen en die door de Organisatoren naar behoren zijn gecontroleerd, hebben toegang tot de verversingsposten.

FIETS TYPE

In totaal worden 5 soorten fietsen geaccepteerd:

 • Standaard (standaard, tijdrijden, weg)

 • Tandem

 • Ligfiets

 • Handbike

 • Open (ander type fiets toegestaan door de verkeersregels van het land)

Fietsen moeten uitsluitend door menselijke kracht worden voortbewogen.

Alle teamleden moeten hetzelfde type/categorie fiets gebruiken.

Als teams verschillende soorten fietsen gebruiken, worden ze in de Open categorie geplaatst.

Een deelnemer of team kan bij de organisatoren een aanvraag indienen om in de Open categorie te worden ingeschreven.

Deelnemers in de Open categorie zullen in overweging worden genomen om vroeger te starten, indien dit de Organisator schikt. Alle deelnemers in de Open categorie moeten de vastgestelde tijdslimieten respecteren. 

Geen enkele deelnemer wordt als Finisher beschouwd als hij of zij buiten de door de organisatoren gestelde tijdslimiet arriveert.

 

D. MAXIMAAL TOEGESTANE TIJD

De maximale tijden van de races worden berekend op basis van de starttijd van de deelnemer en maken deel uit van de RACE ACROSS SERIES:

 • 300 kilometer (weg): 24 uur.

 • 500 kilometer (weg): 40 uur.

 • 1000 kilometer (weg): 96 uur - 4 dagen voor de evenementen in PARIJS, BELGIË en ZWITSERLAND, 120 uur voor het evenement in FRANKRIJK.

 • 2500 kilometer (weg): 240 uur.

Raadpleeg het GRAVEL-reglement voor informatie over GRAVEL-evenementen.

 

A. LEEFTIJD

Om deel te nemen aan onze RACE ACROSS SERIES-evenementen moet je minstens :

 • Meer dan 18 jaar voor alle evenementen.

 • Onder de 18 jaar voor teamevenementen als de wettelijke ouder de deelnemer inschrijft en één van de teamleden is (bewijs van identiteit en ouderlijke verantwoordelijkheid moet worden gestuurd naar contact(at)race-across.com - zonder toestemming en voorbereiding van het dossier wordt de inschrijving niet als volledig beschouwd).

B. LICHAMELIJKE CONDITIE

Opgemerkt moet worden dat er tijdens de evenementen controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de evenementen soepel verlopen, in het bijzonder met betrekking tot leeftijdsvereisten en medische certificering.

Door deel te nemen aan de Evenementen neemt u deel aan een van de sportevenementen die worden georganiseerd en/of goedgekeurd door een sportbond. Dientengevolge is uw deelname onderhevig aan de verplichte overlegging van :

 • een licentie van de Fédération Française de Cyclisme (Franse wielerbond), geldig op de datum van het evenement en voorzien van een bewijs van afgifte een medisch attest waaruit blijkt dat "er geen contra-indicaties zijn om aan wedstrijden deel te nemen " ;

 • of een UCI COMPETITIELicentie die geldig is op de datum van het evenement;

 • of een medische verklaring die minder dan een jaar oud moet zijn op de datum van het evenement, of een kopie daarvan, voor rijders zonder FFC-licentie voor wie de Evenementen toegankelijk zijn.

Verplichte verklaring op de medische verklaring : " geen contra-indicatie voor wedstrijdwielrennen ".

Voorafgaand aan de Events kan de deelnemer de medische verklaring of fotokopie van het rijbewijs in gedematerialiseerd formaat opsturen via het NJUKO-registratieplatform waarmee je toegang krijgt tot je deelnemersgebied.

Medische verklaringen die per post, e-mail of persoonlijk worden afgegeven, worden niet in aanmerking genomen.

Deze documenten moeten voldoende lang vóór het evenement in elektronische vorm worden ingediend en niet later dan maximaal 30 dagen voor de datum van het evenement zodat de Organisator ze kan valideren. De deelnemer moet dus op zijn NJUKO-account controleren of zijn bewijsstuk gevalideerd is. Als dit niet het geval is, moet dit document fysiek worden meegebracht op het moment dat de startnummers worden ingetrokken, en dit als laatste redmiddel.

Authenticiteitscontroles van medische certificaten en licenties kunnen ter plaatse worden uitgevoerd, zelfs wanneer de deelnemer deze documenten naar zijn NJUKO-account heeft geüpload. De deelnemer moet deze documenten daarom kunnen overleggen bij het ophalen van zijn/haar nummer of tijdens de Events.

LET OP Deelnemers die in het buitenland wonen: Als je geen UCI COMPETITIE Licentie hebt die is uitgegeven door de federatie in het land waar je woont, moet je een medische verklaring overleggen met het verplichte merkteken zoals hierboven beschreven. Deze verklaring moet minder dan een jaar voor de datum van het evenement gedateerd, ondertekend en gewaarmerkt zijn door de arts, ongeacht of deze al dan niet op Frans grondgebied gevestigd is.

Als de arts niet in Frankrijk is gevestigd, moet de medische verklaring alleen in het Frans, Engels, Spaans, Duits, Italiaans of Portugees zijn opgesteld.

 

C. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 1000K en 2500K 

RACE ACROSS SERIES is bedoeld voor alle atleten met een uitstekende fysieke conditie. Deelnemers moeten overdag of 's nachts semi-autonoom kunnen werken en zich volledig bewust zijn van de moeilijkheidsgraad van deze discipline.

Maar om je inschrijving voor de afstanden 2500 K en 1000 K te valideren, zullen de organisatoren de deelnemers die zich voor deze afstanden hebben ingeschreven vragen om referenties op te geven, zodat ze zeker kunnen zijn van je ervaring.

Het aantal inschrijvingen groeit gestaag en om ervoor te zorgen dat elke deelnemer op een dag kan deelnemen aan het evenement van zijn dromen, moesten de organisatoren innoveren en de toegang tot de 2500K en 1000K afstanden op onze RACE ACROSS SERIES evenementen ontwikkelen.

Deelnemers aan de 1000K en 2500K afstanden moeten over aanzienlijke ervaring beschikken om met vertrouwen aan de start te verschijnen.

Je moet aan een van deze vereisten voldoen om toegang te krijgen tot een afstand van 2.500 K :

 • 500 KM afgelegd in de afgelopen 12 maanden

 • 1000 KM afgelegd in de afgelopen 36 maanden

 • FINISHER 2500 KM in het verleden

 • Verwijzing naar een ander evenement / Langeafstandsfietsevenement (weg, gravel, mountainbike, virtueel) / BRM of zelf georganiseerd avontuur van minstens 500 KM

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om andere referenties te valideren op basis van profiel en ervaring.

Je moet aan een van deze vereisten voldoen om toegang te krijgen tot een afstand van 1000 K :

 • FINISH 300 KM in de laatste 14 maanden

 • COMPLETE 500 KM in de afgelopen 24 maanden

 • 1000 KM afgelegd in de afgelopen 36 maanden

 • FINISHER 2500 KM in het verleden

 • Verwijzing naar een ander evenement / Wielerevenement over lange afstand (weg, gravel, mountainbike, virtueel) / BRM of zelf georganiseerd avontuur van minstens 300 K

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om andere referenties te valideren op basis van profiel en ervaring.

Het bewijs wordt door de deelnemer toegestuurd bij inschrijving op het platform of achteraf.
De Organisatie valideert het bewijs van afstand(en) en stuurt een informatiemail naar de deelnemers. De validatie van het bewijs vindt uiterlijk dertig (30) dagen voor de datum van de test plaats.

 

D.

De deelnemer verbindt zich ertoe een repatriëringsverzekering af te sluiten om de repatriëringkosten te dekken in geval van een ongeval.

Je kunt zo'n verzekering afsluiten bij onze partner Assur Connect, een verzekeringsmakelaar die gespecialiseerd is in sport. Hier zijn de aanbiedingen voor de :

 

De organisator brengt de deelnemer alleen in contact met de partner. De deelnemer moet dan kennis nemen van de voorwaarden van de genoemde verzekering. De deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van zijn eigen verzekering en het regelen van zijn claims bij de verzekeraar.


Je kunt ook contact opnemen met je verzekeraar om uit te zoeken welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

 

4/ DOSSARD en DROP BAG

A.

Nummers kunnen worden verzameld op vertoon van de volgende documenten:

 • QR-code automatisch gegenereerd via het NJUKO-platform - een paar weken voor het evenement verstuurd;

 • Uw rijbewijs of medische verklaring die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet;

 • Je uitnodiging, die je kunt downloaden op je NJUKO-account en/of vóór het Evenement per e-mail ontvangt;

 • Uw officiële identiteitsbewijs en/of paspoort, geldig (geen rijbewijs);

 • De rugnummers kunnen alleen worden opgehaald in de daarvoor bestemde ruimte in het evenementendorp. De exacte tijden en locaties worden later bekendgemaakt;

 • Alle toekenningen van startnummers zijn definitief. Er worden geen startnummers per post verstuurd of overhandigd buiten de openingstijden van het startdorp;

 • Het startnummer is nodig om toegang te krijgen tot het startgebied en de reddingsposten en moet volledig leesbaar blijven tijdens het evenement, zelfs bij slecht weer;

B.

 

a/ race door frankrijk

 

Op de 2500 KM en 1000 KM krijgen de deelnemers de mogelijkheid om een tas van maximaal 20 liter, DROP BAG genaamd, achter te laten bij de "life bases", als ze dat willen. Deze tas wordt door de organisatoren aan elke deelnemer verstrekt op het moment dat ze hun rugnummers ophalen en alleen dan.

Na het vullen met de items van hun keuze, het sluiten en het aanbrengen van het identificatieplaatje dat door de organisatoren wordt verstrekt, kan de deelnemer zijn DROP BAG(s) inleveren. Er worden geen DROP BAG's geaccepteerd buiten de openingstijden van het dorp.

Voor de 500 KM en 300 KM kunnen deelnemers een FINISH BAG achterlaten bij het ophalen van de rugnummers, die ze alleen in het Finishdorp kunnen ophalen.


De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de tas(sen) en/of inhoud van de deelnemer.

 

b / RACE ACROSS PARIJS, BELGIË, ZWITSERLAND, QUEBEC

 

Wanneer je je startnummer hebt ontvangen, na de verplichte materiaalcontrole en voor de start, kun je je tas achterlaten in de daarvoor bestemde ruimte bij de start/opfrissing/finish.

 

De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de tas(sen) en/of inhoud van de deelnemer.

 


DROPZAK EN LIFE BASE

 

De DROP BAG wordt door de organisatoren naar de "woonbasissen" vervoerd en uitgedeeld zodat de deelnemer deze bij aankomst kan ophalen.

Bij aankomst in een basiskamp krijgt elke deelnemer zijn DROP BAG op een aangewezen plek.

Bij het verlaten van de "base de vie" moet de deelnemer zijn DROP BAG achterlaten op de aangewezen plaats.

De DROP BAG wordt dan door de organisatoren teruggebracht naar de plaats van aankomst van de deelnemer.

 

Aantal DROP BAGs voor elke afstand in RACE ACROSS FRANCE :  

 • 300 K > 0 DROPZAK

 • 500 K > 0 DROP BAG

 • 1000 K > 1 DROP BAG (Base de Vie 34-Pézenas )

 • 2500 K > 2 DROP BAGS (Base de Vie 64-Anglet en 34-Pézenas)

DROP BAGS worden gegeven aan de deelnemer of aan een familielid, op vertoon van het rugnummer van de deelnemer (en identiteitsbewijs als het niet de deelnemer is).

 

E. TASSENBELEID BIJ AANKOMST

Alle DROP BAGS bij de finish zullen beschikbaar zijn zodra elke deelnemer aankomt.

De DROP BAGS die worden gedeponeerd in de "bases of life" langs het parcours zullen beschikbaar zijn in de buurt van de finishlijn tot de zondag van het einde van elk evenement, op de door de organisatoren meegedeelde en aangegeven locatie.

De organisatoren zorgen ervoor dat DROP BAGS worden teruggebracht naar het finishdorp voor lopers die zich hebben teruggetrokken.

Repatriëringtijden zijn afhankelijk van logistieke beperkingen en de organisatoren kunnen niet garanderen dat alle tassen gerepatrieerd zijn voor het einde van het evenement en/of de aankomst van de deelnemers.

Aangezien de inhoud van de tassen niet wordt gecontroleerd, kunnen er geen klachten zijn over de inhoud bij aankomst. We raden u aan geen waardevolle spullen in de tassen te doen. De organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de tas(sen) en/of inhoud van de deelnemer.

 

Deelnemers die hun Drop Bag hebben achtergelaten, moeten de tassen op eigen kosten ophalen op de locatie die door de Organisator is meegedeeld en aangegeven. Als de deelnemer de DROP BAG niet binnen 60 dagen ophaalt, wordt deze vernietigd of gedoneerd aan een vereniging, naar keuze van de Organisator.

 

5/ 2024 RACE OVER REEKSEN TARIEVEN

De prijs van startnummers wordt in dit document uitgedrukt in Euro (€), Zwitserse Frank (CHF) of Canadese Dollar (CAD), alle belastingen inbegrepen, tegen de koers die geldt op de dag van je inschrijving.

De prijzen van startnummers zijn beschikbaar op de informatiepagina van elk evenement en op de pagina met het inschrijfformulier voor evenementen.

De Organisator kan uitzonderlijke promoties aanbieden waardoor je kunt profiteren van een korting op de prijs van je startnummer.

Om veiligheidsredenen behoudt de Organisator zich het recht voor om het aantal beschikbare startnummers te beperken.

De prijs van startnummers kan variëren, afhankelijk van wanneer je je inschrijft voor het evenement.

 

6/ LEVENSBASIS

A. OPENEN EN SLUITEN VAN BASES.

Zelfs als de voorwaarden voor toegang tot de evenementen die door A.B.E. worden georganiseerd gebaseerd zijn op prestaties uit het verleden, kan het gebeuren dat deelnemers om verschillende redenen het tempo niet kunnen bijhouden en erg laat komen.

 

De openings- en sluitingsdata van de basissen zijn vastgelegd en zo nauwkeurig mogelijk berekend volgens de tijdslimiet voor elk evenement.

Als een deelnemer passeert nadat het basiskamp is gesloten, zal de wedstrijdleiding contact opnemen met de deelnemende rijder om zijn voortgang en situatie te bespreken. Het passeren van een deelnemer nadat het basiskamp gesloten is, is geen uitsluiting tenzij de event management dit beslist na overleg met de deelnemer.

 

Elke deelnemer die uitgesloten wordt van het evenement en vrij wenst verder te gaan, doet dit op eigen verantwoordelijkheid en in volledige autonomie.

 

Openings- en sluitingstijden van de evenementenhallen :

 

RACE ACROSS Frankrijk 2024

 

> BASE DE VIE Start - Btwin Village (Dept 59) :

Opening: 20/06/2024 om 9u
Sluiting: 20/06/2024 om 23u

> BASE DE VIE 1 - Lizzy sur Ourq (Dept 77)

Opening : 21/06/2024 2u
Sluiting : 21/06/2024 12h

> BASE DE VIE 2 - TO BE DEFINED (Dept 63)

Opening :xxxxx
Sluiting :xxxxx

> BASE DE VIE 3 - Anglet (Dept 64)

Opening : 22/06/2024 08H
Sluiting : 25/06/2024 20H

> BASE DE VIE 4 - Pézenas (Dept 34)

Opening : 25/06/2024 12H
Sluiting : 29/06/2024 22H

> BASE DE VIE 5 - Sault (Dept 84)

Opening : 25/06/2024 12H
Sluiting : 29/06/2024 22H

> BASE DE VIE 6 - Castellane (Dept 04)

Opening : 25/06/2024 17H
Sluiting : 29/06/2024 22H

> BASE DE VIE 7 aankomst - Mandelieu (Dept 06)

Opening: 26/06/2024 08H
Sluiting: 30-06-2024 22-22

 

RACE ACROSS PARIS 2024 - 60 Chantilly

Opening: 23/04/2024 14 UUR
Sluiting: 28/04/2024 18 uur

 

RACE ACROSS BELGIUM 2024 - 1410 Eigenbrakel (BE)

Opening: 07/05/2024 14 UUR
Sluiting: 12/05/2024 18 UUR

 

RACE ACROSS ZWITSERLAND 2024 - 1424 Champagne, Vaud, CH

Opening: 13/08/2024 14 UUR
Sluiting: 18/06/2024 18u

 

RACE ACROSS QUÉBEC 2024 - Terrebonne, QC J6X 4R8 (CA)

Opening: 23/08/2024 9u
Sluiting: 25/08/2024 16u

 


COMFORTUITRUSTING

Alle woonverblijven die tijdens de route aan de deelnemers ter beschikking worden gesteld, zijn goedgekeurd door de organisatoren en bevatten de volgende onderdelen:

 • Een "Vrienden & Familie" ontvangstruimte

 • Een ruimte gereserveerd voor DROP BAGS

 • Een ruimte voor verfrissingen

 • Een ruimte gereserveerd voor herstel/rust

 • Douches en toiletten

C. HERVERKOOP

U vindt de volgende verfrissingspunten bij elk van de life-stations langs de route:

 • koude dranken

 • warme dranken

 • voedselvoorraden (vast/vloeibaar) partners

 • warme of koude schotel of sandwich

7/ RUSTTIJDEN BEHEREN

Elke deelnemer aan de start van een van de 2500 KM en 1000 KM RACE ACROSS SERIES evenementen is verplicht om een minimale stoptijd van 4 uur per 36 uur vanaf zijn of haar starttijd te hebben. Deze controle wordt uitgevoerd met behulp van de door de Organisator ter beschikking gestelde GPS-apparatuur.
De stoptijd wordt cumulatief berekend.
Het niet respecteren van de rusttijd >> onmiddellijke diskwalificatie.

8/ GEZONDHEID EN VEILIGHEID

A. GEZONDHEIDSPROTOCOL - DEELNEMINGSVOORWAARDEN IN VERBAND MET DE COVID-19-EPIDEMIE

Om de gezondheid en veiligheid van de deelnemers te waarborgen, kan de Organisator een Gezondheidsprotocol uitvaardigen, met in het bijzonder de verplichting om een document voor te leggen dat bevestigt dat de deelnemer niet besmet is met het COVID-19-virus om toegang te krijgen tot de Evenement.

Om deel te kunnen nemen aan de Evenementen dient de deelnemer het bovengenoemde Gezondheidsprotocol strikt na te leven en erkent de Organisator het recht om deelname/toegang tot - of uitsluiting van - de Evenementen te weigeren aan iedere deelnemer die de bovengenoemde maatregelen niet naleeft, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld of aangesproken.

Je wordt op de hoogte gebracht van de bepalingen van dit Gezondheidsprotocol door een bericht dat verstuurd wordt naar het e-mailadres dat je opgaf toen je je inschreef bij NJUKO.

- REDDING EN MEDISCHE HULP

Het is de verantwoordelijkheid van elke rijder in moeilijkheden of ernstig gewond om hulp in te roepen:

 • Door het Operationeel Beheercentrum te bellen (telefoonnummer op het frameplaatje)

 • Een andere rijder vragen om hulp te roepen als ze dat zelf niet kunnen

 • De SOS-functie op je GPS-baken gebruiken

Elke rijder moet iedereen helpen die in gevaar is en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen: 

 

FRANKRIJK

 • Hulpdiensten - 15

 • Politie Secours - 17

 • Brandweer - 18

 • Algemeen - 112

BELGIË

 • Politie Secours - 101

 • Brandweerlieden - 100

 • Algemeen - 112

ZWITSERLAND

 • Politie Secours - 117

 • Brandweer - 118

 • Algemeen - 112

CANADA

 

 • Politie Secours - 911

 • Brandweer - 911

Vergeet niet dat allerlei soorten gevaren, die verband houden met de omgeving en gebeurtenissen, kunnen betekenen dat je langer dan verwacht op hulp moet wachten. Je veiligheid zal dan afhangen van de kwaliteit van wat je in je tas hebt zitten en van de naleving van de verplichte uitrusting.

Alle toezichthouders en leden van de organisatie zijn bevoegd:

 • om een deelnemer te diskwalificeren die ongeschikt wordt geacht om het evenement voort te zetten

 • om ruiters die zij in gevaar achten met alle middelen te evacueren

 • deelnemers naar de meest geschikte zorgstructuur leiden

Een renner die een beroep doet op de diensten van een arts of EHBO'er onderwerpt zich aan hun gezag en verbindt zich ertoe hun beslissingen te aanvaarden.

Zodra de gezondheidstoestand van een rijder een behandeling met een intraveneus infuus rechtvaardigt, wordt hij gediskwalificeerd voor het evenement.

Een loper die moedwillig van het parcours afdwaalt, valt niet langer onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren.

Tijdens het evenement kunnen deelnemers alleen communiceren met de organisatoren via het telefoonnummer van het Operationeel Management Centrum, dat vooraf is gecommuniceerd en wordt vermeld op het nummerbord van de race of het frame.

 

9/ VERZEKERING

De vereniging ULTRA CYCLING France, RIDE EAT SLEEP & SHARE of de medeorganiserende structuur A.B.E heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten voor de duur van de evenementen van de RACE ACROSS SERIES.

 

10/ VERPLICHTE EN AANBEVOLEN UITRUSTING :

 

A.

Om veiligheidsredenen en om het goede verloop van de RACE ACROSS SERIES-evenementen te garanderen, stelt de organisatie de volgende uitrusting verplicht voor elke deelnemer (inclusief elk lid van hetzelfde team).

VERPLICHTE UITRUSTING VOOR ALLE AFSTANDEN PER DEELNEMER : 

 • Goedgekeurde helm (CE-NORMEN)

 • Fietslamp vooraan *

 • Helmlamp (hoofdlamp)

 • Achterlicht x2 *

 • Hoge zichtbaarheid vest of zichtbaarheid harnas

 • GPS-teller met gedownloade route in een of meer segmenten

 • Reparatiesets **

 • Reflecterende strips ***

 • Mobiele telefoon waarop het nummer van het Operationeel Beheercentrum is opgeslagen****

 • 2 overlevingsdekens (1,40m x 2m)

 • Minimale watertoevoer 1 liter

 • Voedselreserve (aanbeveling: +400 kcal)

 • Een waarschuwings-/noodfluit

 • Een "afvalzak" voor het vervoer van afval tussen elke locatie

 • Herbruikbare beker

*(Aanbeveling: FRONT: minimaal 300 lumen / REAR: minimaal 100 lumen).
**Multigereedschap / 2 kamers / 3 bandenlichters / Pomp / Patches en lijm - inclusief "Tubeless"-materiaal.
***Voorvork
***** Houd je telefoon aan, verberg je nummer niet, zorg voor een opgeladen batterij en onafhankelijke oplaadapparatuur.

EXTRA VERPLICHTE UITRUSTING VOOR DEELNEMERS AAN DE 2500K EN 1000K AFSTANDEN 

 • Warm donsjack

 • Gore-tex regenjack

 • Beenwarmers

 • Handschoenen

 • Choker / muts

 • Bivakzak

Het is belangrijk om te weten dat kleding moet worden aangepast aan je eigen mogelijkheden. Je moet vooral niet de lichtst mogelijke kleding kiezen om een paar gram te besparen, maar de voorkeur geven aan kleding die echt goede bescherming biedt tegen de kou, wind en sneeuw, en daardoor veiliger en beter presteert.

B. AANBEVOLEN UITRUSTING (NIET VERPLICHT)

Nacht

 • Opblaasbaar Matras en Opblaasbaar Kussen

Gezondheid

 • Tandenborstel en tandpasta

 • Lippenbalsem

 • Paracetamol

 • Zonnecrème

Elektronica

 • Derailleur bijvullen

 • Powerbank of dynamo

Accessoires

 • Klein multifunctioneel mes

 • Multifunctionele lepel

 • Amerikaanse whisky

 • Rilsan halsbanden

 • Plastic zakken

 • Riemen

 • Kettingsmeermiddel

 • Hangslot

Warme kleding

 • Samendrukbare jas

 • Bonnet

 • Pet of bandana

 • Choker

 • Warme handschoenen

 • Mouwen

 • Tweede laag > Een extra warm kledingstuk met lange mouwen

 • Schoenovertrek of veiligheidsneus

 • Lange shorts of leggings of een combinatie van panty's en sokken die het hele been bedekt

 • Eerste laag > Een kledingstuk met korte mouwen

 • Een warm jack dat bestand is tegen slecht weer (vooral in de bergen), gemaakt met een waterdicht, ademend membraan.

 • Een winddicht jack met duurzame waterafstotende bescherming (DWR-bescherming)

 • Lange shorts of leggings of een combinatie van panty's en sokken die het hele been bedekt

 • Schoenovertrek of veiligheidsneus

Diverse

 • Identiteitsbewijs

 • Creditcard

 • Geldmiddelen in lokale valuta

Het is belangrijk voor je veiligheid dat je uitrusting zowel overdag als 's nachts helder en zichtbaar is.

C. CONTROLE VAN APPARATUUR

 • Verplichte controle van alle uitrusting na uitreiking startnummer

 • Controle bij elke uitgang van de levensbasis: 3 willekeurige verplichte items

 • Een cumulatieve straf van 2 uur per ontbrekend element (start of levensbasis)

11/ ALGEMENE DIENSTEN

De verkeersveiligheid wordt verzekerd door de Préfecture de Police, de medische dienst door de dienstverlener van de Organisator en, indien nodig, door het Franse Rode Kruis, de Protection Civile en/of een andere erkende eerstehulporganisatie. Deze laatste kan beslissen een deelnemer van het evenement terug te trekken om medische redenen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een deelnemer het evenement niet kan voltooien als gevolg van een beslissing van deze algemene diensten om een deelnemer van het evenement terug te trekken.

12/ STRAFFEN EN DISKWALIFICATIE / NIET-NALEVING VAN DE REGELS

A. STRAF (*) - DISKWALIFICATIE

- Afsnijden van het parcours > Verlaten van het parcours: Elke deelnemer die het parcours verlaat, moet het weer oppakken waar hij of zij het heeft achtergelaten.
Als we uit de GPS-metingen opmaken dat een deelnemer het parcours op een "ongerechtvaardigde" manier heeft afgesneden, waardoor hij/zij veel tijd heeft gewonnen op zijn/haar vrijwillige of onvrijwillige achtervolger, dan is de straf als volgt:

 • De tijd die een deelnemer wint ten opzichte van de volgende ligt tussen 0 en 30 minuten > er wordt een straf van een uur toegepast.

 • De tijd die een deelnemer bespaart op de volgende is tussen 31 en 60 minuten > een boete van twee uur zal worden toegepast.

 • De tijd die een deelnemer bespaart ten opzichte van de volgende deelnemer ligt tussen de 60 en 120 minuten > een straf van vier uur is van toepassing.

 • Als een deelnemer in één overtreding meer dan 2 uur wint op de volgende deelnemer, wordt de betreffende deelnemer gediskwalificeerd.

 • De deelnemer wordt gediskwalificeerd voor de 3e overtreding van het afsnijden van het parcours.

- Afwezigheid bij vergadering / briefing voorafgaand aan evenement> 1 uur boete

- Aanvraag onvolledig 30 dagen voor het evenement > Diskwalificatie

- Niet-geregistreerd mediavoertuig > 12 uur boete

- Strooisel (opzettelijke handeling) > 4 uur straf

- Het niet respecteren van personen (organisatoren of renners) / een deelnemer en/of zijn supporters die zich onbeschoft gedraagt en/of weigert de instructies van de organisator te respecteren wordt bestraft > Diskwalificatie

- Het ontbreken van verplichte veiligheidsuitrusting (helm: voor- en achterlichten in orde, geen overlevingsdeken, geen zichtbaarheidsvest) > Diskwalificatie

- Een persoon in moeilijkheden (die zorg nodig heeft) niet bijstaan > Ontzegging van de rijbevoegdheid

 

> Valsspelen Categorie 1:
• Het gebruik van een fiets die niet is aangegeven bij de organisatie > Onmiddellijke diskwalificatie
• Rijden tijdens het opstellen of opgesteld worden > 4 uur straf

 

> Valsspelen Categorie 2:
• Ongeoorloofde assistentie / rijden in de zuiging van een voertuig > onmiddellijke ontzegging

 

> Categorie 3 :
- Een vervoermiddel gebruiken, een startnummer delen, aan een rijdend voertuig hangen > Onmiddellijke diskwalificatie voor het leven

- Geen zichtbaar frameplaatje categorie bikepacking > 2 uur boete
- Niet voldoen aan de verkeersregels > 4 uur straf
- In totaal 4 uur niet stoppen in een periode van 36 uur > Onmiddellijke diskwalificatie
- Afwezigheid van GPS-baken > Zoals besloten door de wedstrijdleiding

- Weigeren om een bevel op te volgen van de Event Management, een dispatcher, patrouilleur of seingever, een stationschef, een dokter of een EHBO'er > Diskwalificatie

- Weigering dopingcontrole > Onmiddellijke diskwalificatie voor het leven

-Een controlepost passeren of verlaten na de tijdslimiet > Naar goeddunken van de organisatoren van het evenement

- Elk onbeschaafd of respectloos gedrag dat aan ons wordt gemeld door de twee belangrijkste instellingen die samen de ordehandhavers vormen, de gendarmerie en de politie > Diskwalificatie

 

De organisator kan voor, tijdens en na het evenement de naleving van dit reglement controleren en naar eigen goeddunken onmiddellijk de volgende sancties toepassen.

(*) Tijdstraffen zijn van toepassing zodra de renner de lijn gepasseerd is, maar hij/zij wordt op de hoogte gebracht van de beslissingen van de wedstrijdleiding via het tracking platform.

(**) Diskwalificerende straffen zijn onmiddellijk van toepassing en de rijder zal geïnformeerd worden zodra de beslissing genomen is door de wedstrijdleiding.

Elke andere overtreding van de regels zal worden bestraft zoals besloten door de evenementleiding.

 

13 / ACCEPTATIE VAN DE REGELS EN ETHIEK VAN HET EVENEMENT

De deelnemer is zich er volledig van bewust dat Ultra Distance fietsen een uiterst gevaarlijke sportactiviteit is en dat hij/zij geconfronteerd kan worden met klimatologische omstandigheden (regen, hitte, kou, storm).

De deelnemer is zich er volledig van bewust dat zijn veiligheid in een dergelijk geval uitsluitend afhangt van zijn vermogen om zich aan te passen aan de problemen die zich voordoen.

De deelnemer is zich er volledig van bewust dat het niet de taak van de organisator is om hem/haar te helpen of bij te staan bij problemen, zelfs in geval van technische schade of fysieke of mentale problemen.

Door zich in te schrijven aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk alle extreme risico's van het evenement, in het bijzonder het risico van een ongeval dat zelfs de dood van de deelnemer tot gevolg kan hebben, en aanvaardt hij of zij als enige de verantwoordelijkheid voor elke vorm van schade die hij of zij kan lijden als gevolg van deelname aan het evenement.

De deelnemer gaat er dus mee akkoord op eigen risico aan het evenement deel te nemen.

De deelnemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat de route(s) beschermde gebieden zoals Natura 2000-gebieden, door het ONF beheerde bosgebieden en/of PNR kunnen doorkruisen. In die zin moet het milieu worden gerespecteerd door zijn geluids- en lichtvervuiling tot een minimum te beperken en door zijn afval te beheren (zie verplichte materiaallijst). Het behoud van de biodiversiteit is essentieel en elke deelnemer is verantwoordelijk voor de impact ervan op de ecosystemen die hij doorkruist.

Door alle risico's van dit bijzonder gevaarlijke evenement te aanvaarden, gaat de deelnemer ermee akkoord, met volledige kennis van de feiten en de mogelijke gevolgen, de organisator te ontslaan van alle aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en/of contract.
Als tegenprestatie verbindt de deelnemer zich ertoe om :

 • aanwezig zijn bij de briefing/vergadering voorafgaand aan het evenement en bij officiële plechtigheden waarvoor hij is uitgenodigd

 • Aanwezig zijn bij prijsuitreikingen indien betrokken

 • Ermee instemmen om een GPS-baken te dragen dat door de organisatoren aan het begin van het evenement wordt verstrekt, voor de duur van het evenement; het baken aan het einde van het evenement op eigen kracht inleveren en de kosten van het baken op zich nemen als het vernield, verloren of beschadigd is.

 • Niet later dan 20 minuten voor vertrek van de deelnemer aanwezig zijn in het startgebied.

 • De regels van het evenement accepteren en naleven

 • Alle beslissingen van de organisatie en haar toezichthouders accepteren

 • Toon goodwill naar deelnemers, vrijwilligers en de organisatie.

 • een ongevallenverzekering hebben afgesloten en gedekt zijn voor de duur van het evenement

14/ ACHTERLATING EN REPATRIËRING

Behalve in het geval van een blessure en voor zover mogelijk, mag een deelnemer nergens anders dan een "thuisbasis" opgeven.

In het geval van terugtrekking is de vereiste procedure als volgt:

 • Stel het Operationeel Management Centrum op de hoogte dat het is verlaten;

 • Ga op eigen gelegenheid naar de dichtstbijzijnde "base de vie" om de verstrekte uitrusting terug te brengen, uitsluitend naar de verantwoordelijke van de base de vie, en haal indien nodig uw DROP BAG op of raadpleeg de voorwaarden voor terugwinning. E. Beleid voor het ophalen van drop bags bij aankomst;

 • Als de GPS niet wordt teruggestuurd, wordt de deelnemer rechtstreeks door de GPS-leverancier, partner van het evenement, gefactureerd voor een bedrag van 350 euro (alle belastingen inbegrepen). Door deze regels te aanvaarden bij de inschrijving, zal de leverancier de betrokkene rechtstreeks factureren.

Team opgeven :
 • DUO: Een team wordt alleen als Finisher erkend als beide leden samen over de finish komen. We staan echter toe dat één deelnemer uitvalt. In dit geval mag de overgebleven deelnemer het evenement alleen naar de finish afleggen om een Finisher te worden. Het team wordt in dit geval niet als zodanig beschouwd.
 • TEAM VAN 4: Een team wordt alleen als Finisher erkend als alle vier de leden samen over de finish komen. We staan echter toe dat één deelnemer uitvalt. In dit geval mogen de drie overgebleven deelnemers alleen over de finish komen om een Finisher te worden. Het team wordt in dit geval niet als zodanig beschouwd.

 

15/ WIJZIGINGEN IN REGISTRATIE- EN RESTITUTIEBELEID

A. WIJZIGING VAN INSCHRIJVING

 • Registratie is alleen op naam.

 • Deelnemers kunnen hun inschrijving tot 30 dagen voor de start van elk evenement wijzigen naar een andere afstand of format, tegen betaling van 30 euro overdrachtskosten (incl. btw) en het prijsverschil tussen het nieuwe evenement/afstand.

 • Als de deelnemer wijzigt van een evenement met een hogere prijs naar een evenement met een lagere prijs, wordt het verschil aan de deelnemer terugbetaald, rekening houdend met de datum van de wijziging ten opzichte van de inschrijfprijs op diezelfde datum, waarop de wijzigingskosten in mindering worden gebracht.

 • Als een sporter overstapt van een minder duur evenement naar een duurder evenement, moet de deelnemer naast de overstapkosten ook het verschil betalen.

 • Een overplaatsing naar een volledige afstand (als de organisatie heeft besloten de inschrijvingen te beperken) is niet mogelijk of de deelnemer stemt ermee in om op de wachtlijst te worden geplaatst.

 • Deelnemers mogen hun registratie slechts eenmaal overdragen.

 • Wijzigingen minder dan 30 dagen voor de datum van het evenement worden niet geaccepteerd.

 • Inschrijvingen kunnen alleen worden overgezet naar een ander RACE ACROSS SERIES-evenement als de optie DOSSARD DEFERRAL is uitgeschakeld.

B. ANNULERING / UITSTEL

De inschrijving is nominatief. Inschrijvingen kunnen alleen worden overgezet naar een ander RACE ACROSS SERIES-evenement als de optie DOSSARD DEFERRAL is afgesloten.

Om je deelname te annuleren moet je de volgende procedure volgen:

 • Stuur een e-mail naar contact(at)race-across.com. Telefonische annuleringen of annuleringen via sociale netwerken worden niet geaccepteerd.

 • Bij annulering wegens "verandering van mening" heb je twee opties:

  • Verzoek om terugbetaling van je inschrijfgeld bij de organisatoren: zie onderstaande details;

  • Als je je hebt ingeschreven voor de optie "Uitstel van startnummer", die alleen beschikbaar is wanneer je je inschrijft, heb je de keuze en de mogelijkheid om je deelname eenmalig uit te stellen naar een ander Race Across Serie 2024 evenement (hetzelfde evenement / dezelfde afstand) of om je deelname uit te stellen naar ons volgende Race Across Serie 2025 evenement (hetzelfde evenement / dezelfde afstand). Er zal geen verzoek tot terugbetaling of overschrijving voor een andere deelnemer van toepassing zijn na dit uitstel en/of naar de editie 2025. Houd er rekening mee dat je je alleen kunt inschrijven voor de optie "uitstel van startnummer" op het moment van je inschrijving, je kunt je daarna niet meer inschrijven. Elk verzoek om de "bib deferral" optie te activeren moet worden gedaan door contact op te nemen met het support team op het volgende e-mail adres: "contact(@)race-across.com. Om je uitstelverzoek te activeren, moet je je verzoek uiterlijk 30 dagen voor de datum van het evenement indienen. Na deze datum wordt geen enkel verzoek meer in behandeling genomen.

Annulering met het verzekeringsabonnement van BeTicketing (via Assur'Connect), verwijzen wij u naar het afsluiten van een verzekering bij onze partner BETICKETING op het moment van registratie, waarmee u een vergoeding kunt krijgen als u annuleert om een toevallige en onvoorziene oorzaak die het voor u onmogelijk zou maken om deel te nemen aan de RACE ACROSS (letsel, ongeval, verlies van baan, zwangerschap, verhuizing, enz.).
De inschrijving gebeurt op het registratieplatform op het moment van registratie; u wordt aangeboden om de verzekering aan uw winkelwagentje toe te voegen. Het verzoek om terugbetaling wordt gedaan via een speciale interface waartoe u toegang heeft via uw verzekeringscontract. U wordt om enkele gegevens gevraagd om deze terugbetaling te valideren. Links naar de algemene voorwaarden van BETICKETING: https://claimticketing.assur-connect.com/conditions. Op deze optie kan na registratie niet meer worden geabonneerd.

 

C. VOORWAARDEN VOOR TERUGBETALING

 

In overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden zal de restitutie van de bij de registratie betaalde kosten (exclusief servicekosten van € 30 incl. btw) plaatsvinden door een gedeeltelijke terugboeking van de betaling op de bankrekening die is gekoppeld aan de bij de registratie gebruikte bankkaart, onder de volgende voorwaarden. Het restitutiebeleid is als volgt van toepassing:

 • Vanaf de opening tot 4 maanden voor de datum van het evenement: 60% van de vergoeding min administratiekosten

 • Vanaf 4 maanden tot 2 maanden voor de datum van het evenement: 30% van de restitutie minus administratiekosten

 • Minder dan 2 maanden: 0% van terugbetaling

15/CLAIMBEHEER - GESCHILLEN, BEMIDDELING EN TOEPASSELIJK RECHT

Elke klacht met betrekking tot de Evenement moet schriftelijk worden ingediend, in het Frans of Engels, met vermelding van de naam, voornaam en het startnummer van de deelnemer, en per e-mail naar het hoofdkantoor van de Organisator worden gestuurd op het volgende adres: contact@race-across.com of per post op het volgende adres:

De vereniging ULTRA CYCLING Frankrijk 63 rue cuvier 69006 Lyon

Alle klachten moeten binnen 8 dagen na afloop van het evenement bij ons worden ingediend.

Als u binnen twee (2) maanden geen antwoord hebt ontvangen of als het antwoord van de Organisator onbevredigend is, kunt u, voordat u de zaak voorlegt aan een bevoegde rechtbank en binnen één (1) jaar na de datum van verzending van de eerste kennisgeving aan de Organisator, gratis een beroep doen op de bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen met betrekking tot de Evenementen door contact op te nemen met de CMAP via de contactgegevens op haar website (http://www.cmap.fr/offre/un- consommateur/) of door de zaak voor te leggen aan de bevoegde openbare ombudsman voor consumenten.

 

16/ UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

A. WIJZIGING VAN HET EVENEMENT

 • Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt de organisator zich het recht voor om op elk moment de routes, starttijden, tijdbarrières, positie van verfrissingsposten en hulpposten en elk ander aspect dat verband houdt met het goede verloop van de evenementen te wijzigen.

 • In geval van overmacht, zeer ongunstige weersomstandigheden of enige andere omstandigheid die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengt, behouden de organisatoren zich het recht voor om :

 • Stel je vertrek hooguit een paar uur uit

 • Tijdsbarrières wijzigen

 • Annuleren race

 • De test neutraliseren

 • Stop de race die bezig is

 • De route wijzigen

 • De deelnemer aanvaardt zonder voorbehoud en onherroepelijk dit recht op wijzigingen, zodat zijn/haar inschrijving met kennis van zaken heeft plaatsgevonden.

 • De deelnemer doet afstand van het recht om de organisator aansprakelijk te stellen in het geval van een wijziging van de datum of andere wijzigingen, of om betaling van een vergoeding hiervoor te vragen.

 • In het bijzonder als de datum van het evenement wordt gewijzigd, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald als de deelnemer besluit niet deel te nemen aan het evenement waarvoor hij/zij is ingeschreven.

B. ANNULERING VAN HET EVENEMENT

 • De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren in geval van overmacht.

 • De deelnemer aanvaardt dit recht op annulering zonder voorbehoud en onherroepelijk, op voorwaarde dat zijn of haar inschrijving met volledige kennis van zaken heeft plaatsgevonden.

 • De deelnemer doet afstand van het recht om de organisator aansprakelijk te stellen in geval van annulering van het evenement of wijziging van de datum, of om betaling van enige schadevergoeding in dit verband te eisen.

 • In geval van overmacht (in het bijzonder slechte weersomstandigheden, veiligheidsproblemen) behoudt de organisator zich het recht voor om het evenement stop te zetten.

Als het evenement wordt afgelast om redenen waar de organisator geen invloed op heeft (bijv. Covid-beperkingen, overmacht, natuurramp), biedt de organisator de lopers verschillende opties (uitstel, overboeking, gedeeltelijke terugbetaling) die te zijner tijd zullen worden bevestigd.

17/ BEELDRECHTEN 

A. Beeld van de deelnemer :

Aangezien het Evenement kan worden vastgelegd ten behoeve van publieke communicatie, in welke vorm dan ook (met name foto, video, etc.), op welk bestaand of toekomstig medium dan ook, in welk format dan ook, voor welke communicatie dan ook met het publiek wereldwijd, voor welk gebruik dan ook met inbegrip van reclame en/of commerciële doeleinden, geeft iedere deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan de Organisator, haar rechtsopvolgers en haar vertegenwoordigers om het Evenement te gebruiken voor welk doel dan ook.), op elk bestaand of toekomstig medium, in elk formaat, voor elke communicatie met het publiek over de hele wereld, voor elk gebruik inclusief reclame en/of commerciële doeleinden, geeft elke deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan de Organisator, haar rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden (in het bijzonder haar commerciële partners) om op te nemen en te reproduceren, op om het even welk medium en met om het even welk middel, en bijgevolg om zijn/haar naam, stem, beeltenis en meer in het algemeen zijn/haar sportieve prestaties als onderdeel van Het Evenement (hierna genoemd zijn/haar Beeltenis), zonder enige vergoeding van welke aard ook, op te nemen en te reproduceren voor een periode van maximaal tien (10) jaar na de datum van Het Evenement. In dit verband geeft de deelnemer de Organisator uitdrukkelijk toestemming om sublicenties te verlenen aan de partners van het Evenement om zijn/haar Beeld te gebruiken voor commerciële en reclamedoeleinden.

Hiertoe geeft elke deelnemer uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan de Organisator, zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (in het bijzonder zijn commerciële partners) om, teneinde te voldoen aan de vereisten van de reclame-, promotie- en/of commerciële campagnes, 1) elke wijziging, toevoeging of schrapping aan te brengen die hij nuttig acht voor het gebruik van zijn Beeld onder de hierboven gedefinieerde voorwaarden, 2) alle handtekeningen, slagzinnen, slogans, onderschriften, handelsmerken, onderscheidingstekens, wettelijke vermeldingen, visuals en in het algemeen alle elementen van welke aard dan ook die door de Organisator zijn gekozen en die met name bedoeld zijn om de communicatiemedia waarin ze zijn geïntegreerd te illustreren, te associëren en/of te combineren met zijn Beeld.

De deelnemer garandeert dat hij/zij niet gebonden is door een exclusief contract met betrekking tot het gebruik van zijn/haar Beeltenis. De deelnemer is geïnformeerd en aanvaardt zonder voorbehoud dat zijn/haar deelname aan het evenement inhoudt dat zijn/haar Beeld wordt vastgelegd door de officiële dienstverleners van de Organisator.

Met betrekking tot de website van het Evenement aanvaardt de deelnemer dat hij/zij kan worden geïdentificeerd door elke internetgebruiker die zijn/haar naam, voornaam en/of startnummer invoert. Indien u om een legitieme reden bezwaar wenst te maken tegen een dergelijke publicatie, dient u de Organisator hiervan voorafgaand aan het Evenement en uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan het Evenement op de hoogte te stellen via het adres contact(at)race-across.com, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

B. Beelden van het evenement :

Elke communicatie van stilstaande beelden en/of geanimeerde sequenties van het Evenement door de deelnemer, vastgelegd tijdens zijn/haar deelname aan het Evenement, moet beperkt blijven tot persoonlijk gebruik en mag in geen geval worden gebruikt voor promotionele en/of commerciële doeleinden buiten het Evenement.

18/ EVENEMENT EXPLOITATIERECHTEN 

RECHTEN OM HET EVENEMENT TE EXPLOITEREN.

De vereniging ULTRA CYCLING FRANCE is eigenaar van de exploitatierechten van het evenement dat zij organiseert onder de wettelijk gedeponeerde merknaam RACE ACROSS SERIES, RACE ACROSS PARIS, RACE ACROSS BELGIUM, RACE ACROSS FRANCE, RACE ACROSS SWITZERLAND, RACE ACROSS QUÉBEC.

Alle stilstaande of gefilmde beelden van het evenement zijn het exclusieve eigendom van de organisator.

Elke communicatie over het evenement of gebruik van het evenement in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook moet de naam van het evenement, het geregistreerde handelsmerk en de uitdrukkelijke toestemming van de organisator respecteren.

Commercieel gebruik van de naam en/of afbeeldingen van het evenement is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming op basis van een gedetailleerd schriftelijk verzoek.

 

19/ARBITRAGEBEDING 

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het evenement RACE ACROSS SERIES worden uitsluitend voorgelegd aan het Hof van Arbitrage voor de Sport in Lausanne, Zwitserland, in overeenstemming met de Code of Sports-related Arbitration.

Volgens ons ethisch handvest is het ostentatief tonen van politieke en/of religieuze boodschappen of afbeeldingen tijdens het evenement verboden.

 

20/ BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Volgens de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 1978, en in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG EU 2016/679), hebben alle concurrenten het recht op toegang tot en rectificatie van hun persoonlijke gegevens.

De informatie wordt verzameld in het kader van de inschrijving voor één van de evenementen van de vereniging ULTRA CYCLING FRANCE voor organisatorische doeleinden en in het bijzonder om elke deelnemer individueel te kunnen identificeren om hem alle informatie te kunnen verstrekken met betrekking tot zijn deelname voor, tijdens of na het evenement.

Alle gegevens van de renner worden bewaard voor een periode van 10 jaar, verlengbaar bij elke registratie, wat overeenkomt met de wettelijke bewaarperiode voor het medisch attest van geen contra-indicatie voor het beoefenen van het wielrennen op de Ultra-afstand. Na deze 10 jaar, en tenzij expliciet toegestaan door de renner, worden alle gegevens verwijderd, behalve naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en nationaliteit om de klassementen te kunnen bijhouden.

Alle verzoeken om gegevens te wijzigen kunnen worden gedaan :

1. Per post naar het volgende adres

ULTRA CYCLING FRANCE 63 rue cuvier 69006 Lyon

2. Per e-mail naar het volgende adres contact@race-across.com

Elk verzoek om toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek worden verwerkt, binnen een periode van maximaal 1 maand.

CNIL - In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 1978 hebt u recht op toegang tot en rectificatie van alle informatie die op u betrekking heeft. Deze informatie wordt alleen binnen de organisatie gebruikt en betreft technische gegevens zoals uw e-mailadres. In geen geval zal de organisatie uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken. In overeenstemming met de wet heeft elke renner het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. Stuur ons hiervoor een e-mail met vermelding van uw naam, voornaam en startnummer.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van ABE zijn opgesteld in het Frans, dat als de officiële taal zal worden beschouwd. Zij zijn onderworpen aan de Franse wet. Alle problemen met betrekking tot de Evenementen die niet in der minne geschikt kunnen worden tussen de Organisator en de deelnemer vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde burgerlijke rechtbanken.

Inschrijving voor de Evenementen houdt in dat elke Deelnemer dit Reglement uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

 

 

 

Het avontuur begint hier

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om niets te missen van de ultra-fietsevenementen van dit jaar!

Onze partners

Volg al het nieuws

Race door de serie

Ga mee op avontuur
#raceacrosseries