Grindregelgeving

Laatst bijgewerkt op 29/03/2024

A - PREAMBULE

De evenementen van de RACE ACROSS SERIES (hierna de evenementen genoemd) worden georganiseerd door de volgende verenigingen ULTRA CYCLING Frankrijk en RIDE EAT SLEEP & SHARE, in samenwerking met Across and Beyond Endurance AG (hierna A.B.E of de Organisator).

Dit document definieert :

(i) het sportreglement voor de evenementen (hierna te noemen het Reglement),

(ii) de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling van producten of diensten met betrekking tot evenementen geplaatst bij de Organisator via het NJUKO registratieplatform (hierna de A.B.E Algemene Verkoopvoorwaarden).

De termen "u", "uw" en "van u" verwijzen naar u, als de deelnemer of consument of als de wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd (ouder dan 18 jaar) als de deelnemer of consument minderjarig is in het land waar hij of zij woont.

Uw inschrijving voor de evenementen impliceert uw uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige A.B.E.-regels en algemene verkoopvoorwaarden.

Alleen de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind mag dit minderjarige kind inschrijven voor de Evenement. Indien het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend, garandeert de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind de Organisator dat de andere houder van het ouderlijk gezag dit document heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft geaccepteerd. Dit document is een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden van het online registratieplatform bekend als NJUKO (hierna NJUKO), toegankelijk via njuko.net.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de NJUKO-gebruiksvoorwaarden, de huidige algemene verkoopvoorwaarden van A.B.E en het Reglement, hebben de voorwaarden van het Reglement voorrang op de algemene verkoopvoorwaarden van A.B.E, die op hun beurt voorrang hebben op de gebruiksvoorwaarden van NJUKO.

De Organisator kan de Algemene Voorwaarden en het Reglement van A.B.E. te allen tijde herzien en bijwerken; raadpleeg ze regelmatig en voordat u aan een evenement deelneemt.

Eventuele wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing na kennisgeving, op welke wijze dan ook, met inbegrip van publicatie van een herziene versie hiervan op de website van https://raceacrossseries.com.

In het geval van een belangrijke wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden en/of het Reglement, zal de Organisator trachten je per e-mail op de hoogte te brengen op het e-mailadres dat je bij je inschrijving op NJUKO hebt opgegeven.

Rol van NJUKO :

De NJUKO-website, via dewelke je je bestelling hebt geplaatst, stelt professionele verkopers en organisatoren in staat om hun producten en diensten aan te bieden en te verkopen. Hoewel het NJUKO-platform transacties op het NJUKO-platform vergemakkelijkt, is NJUKO niet de verkoper of organisator van de producten en diensten met betrekking tot hetevenement.

Dientengevolge komt voor de verkoop van producten of diensten met betrekking tot het evenement uitsluitend een verkoopovereenkomst tot stand tussen u en de Organisator. De Organisator is verantwoordelijk voor de verkoop van producten of diensten met betrekking tot de evenementen en voor eventuele claims of andere problemen die voortvloeien uit of verband houden met de verkoopovereenkomst tussen u en de Organisator.

B/ DEFINITIE VAN DE TEST

Onze zogenaamde GRAVEL-evenementen zijn massawedstrijden met een massastart (of in golven met intervallen tussen startleeftijdscategorieën) die voor alle deelnemers wordt getimed en aparte uitslagen per leeftijdscategorie en geslacht. Renners moeten tijdens het evenement de verkeersregels respecteren.

In het geval van een storing van de GPS-tracker die door de organisatoren wordt geleverd, zullen alle materiële bewijzen (bonnen) en immateriële bewijzen (foto's, video's) door de organisatoren worden onderzocht om de naleving van de regels te valideren. De route voert u door weelderige landschappen en panorama's, zodat u de regio's van de doorkruiste landen grondig kunt ontdekken. Alle categorieën hebben toegang tot de openbare weg. De duidelijk aangegeven verfrissingspunten langs de route zijn uitsluitend gereserveerd voor duidelijk geïdentificeerde deelnemers. Je kunt ervoor kiezen om alleen deel te nemen aan dit evenement, of in teams van twee (2) of vier (4) vrienden, teamgenoten, collega's, enz.

De route is niet bewegwijzerd, maar wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemers in de vorm van een GPX-link die de organisatoren een week voor het evenement per e-mail naar elke deelnemer sturen. 

C - SPORTREGELS

Dit sportreglement (hierna te noemen het Reglement) is van toepassing op alle deelnemers aan de evenementen. Het maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden waarnaar hierboven wordt verwezen en voldoet aan de reglementen van de Franse Wielerbond die specifiek zijn voor GRAVEL-wielrennen.

In geval van tegenstrijdigheid met de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van het Reglement.

 • ORGANISATIE EN CONCEPT

De GRAVEL RACE ACROSS SERIES fietsevenementen, met afstanden variërend van 50 K tot ongeveer 200 K, zogenaamd zonder ondersteuning (bikepacking).
De evenementen vinden plaats in één etappe over wegen die open zijn voor verkeer, in solo, duo of kwartet, in een vrij tempo, maar met een tijdslimiet voor elke afstand, de zogenaamde TIJDSBARRIER.


De afstanden per evenement/wedstrijd zijn als volgt:

 • RACE ACROSS PARIS 2024 - 28 april 2024

> Gravelafstand van ongeveer 200 kilometer: Start in 60-Chantilly en finish in 60-Chantilly. TIJDSBESCHERMING Maximaal 13 uur om het parcours af te leggen.

> Gravelafstand van ongeveer 100 kilometer: Start in 60-Chantilly en finish in 60-Chantilly. Maximale TIJDSDUUR om het parcours af te leggen.

> Gravelafstand van ongeveer 50 kilometer: Start in 60-Chantilly en finish in 60-Chantilly. TIJDSBESCHERMING Maximaal 4 uur om het parcours af te leggen. 

 • RACE ACROSS BELGIUM 2024 - 12 mei 2024

> Gravelafstand van ongeveer 200 kilometer: Start om 1420 Braine-l'Alleud en finish om 1420 Braine-l'Alleud. Maximaal 13 uur om het parcours af te leggen.

> Gravelafstand van ongeveer 100 kilometer: Start om 1420 Braine-l'Alleud en finish om 1420 Braine-l'Alleud. Maximaal 7 uur om het parcours af te leggen.

> Gravelafstand van ongeveer 50 kilometer: Start om 1420 Braine-l'Alleud en finish om 1420 Braine-l'Alleud. Maximaal 4 uur om het parcours af te leggen. 

 • RACE ACROSS ZWITSERLAND 2024 - 18 augustus 2024

> Gravelafstand van ongeveer 200 kilometer: Start in 1424-Champagne (CH) en finish in 1424-Champagne (CH). Maximaal 13 uur om het parcours af te leggen.

> Gravelafstand van ongeveer 100 kilometer: Start in 1424-Champagne (CH) en finish in 1424-Champagne (CH). Maximaal 7 uur om het parcours af te leggen.

> Gravelafstand van 50 kilometer (ongeveer): Start in 1424-Champagne (CH) en finish in 1424-Champagne (CH). Maximaal 4 uur om het parcours af te leggen. 

Details over de route(s) worden op een later tijdstip op de website en sociale netwerken van het evenement geplaatst.

 • DOSSARD

Nummers kunnen worden verzameld op vertoon van de volgende documenten:

 • QR-code automatisch gegenereerd via het NJUKO-platform - een paar weken voor het evenement verstuurd;

 • Uw rijbewijs of medische verklaring die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet;

 • Je uitnodiging, die je kunt downloaden op je NJUKO-account en/of vóór het evenement per e-mail ontvangt;

 • Je officiële identiteitsbewijs of geldig paspoort (geen rijbewijs) ;

De rugnummers kunnen alleen worden opgehaald in de daarvoor bestemde ruimte in het evenementendorp. De exacte tijden en locaties worden later bekendgemaakt;

Alle toekenningen van startnummers zijn definitief. Er worden geen startnummers per post verstuurd of overhandigd buiten de openingstijden van het startdorp;

Het startnummer is verplicht voor toegang tot het startgebied en de verfrissingspunten en moet tijdens de race volledig leesbaar blijven, zelfs bij slecht weer;

 • TARIEVEN 2024 RACE OVER SERIES

De prijs van startnummers wordt in dit document uitgedrukt in euro's (€), inclusief alle belastingen, tegen het tarief dat van kracht is op de dag van je inschrijving.

De prijzen van startnummers zijn beschikbaar op de informatiepagina van elk evenement en op de pagina "inschrijfformulier voor evenementen".

De Organisator kan uitzonderlijke promoties aanbieden waardoor je kunt profiteren van een korting op de prijs van het startnummer.

Voor de veiligheid van het evenement behoudt de organisator zich het recht voor om het aantal beschikbare startnummers te beperken.

De prijs van startnummers kan variëren afhankelijk van wanneer je je inschrijft voor het evenement.

 • FIETS TYPE

In totaal worden 2 soorten fietsen geaccepteerd:

 • Standaard (standaard, gravel, MTB)

 • Open (ander type fiets toegestaan door de verkeersregels van het land)

Fietsen moeten uitsluitend door menselijke kracht worden voortbewogen.

Alle teamleden moeten hetzelfde type/categorie fiets gebruiken.

Als teams verschillende soorten fietsen gebruiken, worden ze in de Open categorie geplaatst.

Een deelnemer of team kan bij de organisatoren een aanvraag indienen om in de Open categorie te worden ingeschreven.

Deelnemers in de Open categorie zullen in overweging worden genomen om vroeger te starten, indien dit de Organisator schikt. Alle deelnemers in de Open categorie moeten de vastgestelde tijdslimieten respecteren. 

Geen enkele deelnemer wordt als Finisher beschouwd als hij of zij buiten de door de organisatoren gestelde tijdslimiet arriveert.

MAXIMAAL TOEGESTANE TIJD

De maximale tijden voor de races worden berekend op basis van de starttijd van de deelnemer en zijn vastgesteld op :

 • 200 kilometer (gravel): 13 uur.

 • 100 kilometer (gravel): 7 uur.

 • 50 kilometer (gravel): 4 uur.

D - VOORWAARDEN 

 • LEEFTIJD

Om deel te nemen aan onze RACE ACROSS SERIES Gravel evenementen moet je minstens :

> ouder dan 18 jaar op 31 december van het huidige jaar van het evenement voor het 200K EVENT

> ouder dan 16 jaar op 31 december van het huidige jaar van het evenement voor het 100K EVENT

> ouder dan 14 jaar op 31 december van het huidige jaar van het evenement voor het 50K EVENT.

Voor jonger dan 18 jaar moet de wettelijke ouder van de deelnemer ten minste 30 dagen voor de start van de wedstrijd een bewijs van identiteit en ouderlijke verantwoordelijkheid indienen bij de organisatoren op het volgende adres: contact(at)race-across.com - zonder toestemming en indiening van een dossier wordt de inschrijving niet als volledig beschouwd.

 • LICHAMELIJKE CONDITIE

Opgemerkt moet worden dat er tijdens de evenementen controles worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ze soepel verlopen, vooral met betrekking tot leeftijd en medische certificering.

Door deel te nemen aan de evenementen neemt u deel aan een van de sportevenementen die worden georganiseerd en/of goedgekeurd door een sportbond. Je deelname is daarom onderhevig aan de verplichte overlegging van :

 • Een licentie van de Fédération Française de Cyclisme (Franse wielerbond) die geldig is op de datum van het evenement en het bewijs bevat van de afgifte van een medische verklaring waarin staat dat "er geen contra-indicaties zijn om aan wedstrijden deel te nemen " ;

 • of een UCI COMPETITIELicentie die geldig is op de datum van het evenement;

 • of een medisch attest, dat minder dan een jaar oud moet zijn op de datum van het evenement, of een kopie ervan, voor niet-FFC-licentiehouders voor wie de evenementen toegankelijk zijn.

Verplichte verklaring op de medische verklaring : " geen contra-indicatie voor fietsen ".

Voorafgaand aan het evenement kan de deelnemer het medisch attest of de fotokopie van het rijbewijs in gedematerialiseerd formaat opsturen via het NJUKO-registratieplatform waarmee je toegang krijgt tot je deelnemersruimte.

Medische verklaringen die per post, e-mail of persoonlijk worden afgegeven, worden niet in aanmerking genomen.

Deze documenten moeten voldoende lang vóór het evenement in elektronische vorm worden ingediend en niet later dan 30 dagen voor de datum van hetzodat de Organisator ze kan valideren.

De deelnemer moet daarom op zijn NJUKO-account controleren of zijn bewijsstuk is gevalideerd. Als dit niet het geval is, moet dit document als laatste redmiddel worden meegenomen naar de startnummerverzameling.

Authenticiteitscontroles van medische certificaten en rijbewijzen kunnen ter plaatse worden uitgevoerd, zelfs in gevallen waarin de deelnemer deze documenten naar zijn/haar NJUKO-account heeft geüpload. 

Het is daarom verplicht voor deelnemers om deze documenten te kunnen overleggen bij het ophalen van hun nummer of bij de evenementen.

LET OP Deelnemers die in het buitenland wonen: Als je geen UCI COMPETITIE Licentie hebt die is uitgegeven door de federatie in het land waar je woont, moet je een medische verklaring overleggen met het verplichte merkteken zoals hierboven beschreven. Deze verklaring moet minder dan een jaar voor de datum van het evenement gedateerd, ondertekend en gewaarmerkt zijn door de arts, ongeacht of deze al dan niet op Frans grondgebied gevestigd is.

Als de arts niet in Frankrijk is gevestigd, moet de medische verklaring alleen in het Frans, Engels, Spaans, Duits, Italiaans of Portugees zijn opgesteld.

Inschrijving voor de evenementen houdt in dat elke Deelnemer deze Regels uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

 • REPATRIËRINGSVERZEKERING

De deelnemer verbindt zich ertoe een repatriëringsverzekering af te sluiten om de repatriëringkosten te dekken in geval van een ongeval.
Je kunt zo'n verzekering afsluiten bij onze partner Assur Connect, een verzekeringsmakelaar die gespecialiseerd is in sport. Hier zijn de aanbiedingen voor de :

De organisator brengt de deelnemer alleen in contact met de partner. De deelnemer moet dan kennis nemen van de voorwaarden van de genoemde verzekering. De deelnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten van zijn eigen verzekering en het regelen van zijn claims bij de verzekeraar.

Je kunt ook contact opnemen met je verzekeraar om uit te zoeken welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

E - VERFRISSINGEN & COMFORT 

 • OPENEN EN SLUITEN VAN VERFRISSINGSPUNTEN 

Bij elk van de verfrissingspunten langs de route vind je de volgende verfrissingen:

 • koude dranken

 • warme dranken

 • voedselvoorraden (vast/vloeibaar) partners


Zelfs als de voorwaarden voor toegang tot de evenementen die door A.B.E. worden georganiseerd gebaseerd zijn op prestaties uit het verleden, is het mogelijk dat sommige deelnemers om verschillende redenen het tempo niet kunnen bijhouden. 

De openings- en sluitingstijden voor de verfrissingsposten zijn vastgesteld en worden zo nauwkeurig mogelijk berekend volgens de tijdslimiet van elk evenement.

Als een deelnemer passeert nadat een verversingspost is gesloten, zal de evenementleiding contact opnemen met de deelnemende rijder om zijn voortgang en situatie te bespreken. Het passeren van een deelnemer nadat de levensreddende basis is gesloten is niet eliminatoir, tenzij de event management dit beslist na overleg met de deelnemer.

Elke deelnemer die uitgesloten wordt van het evenement en vrij wenst verder te gaan, doet dit op eigen verantwoordelijkheid en in volledige autonomie.

Openings- en sluitingstijden voor verfrissingspunten tijdens evenementen : 

 • RACE ACROSS PARIS Grind 24 - 60 Chantilly

> Supply 1 / 200K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

> Supply 2 / 200K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

> Supply 1 / 100K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

 • race door belgië - 1410 Braine-l'Alleud (BE)

> Supply 1 / 200K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

> Supply 2 / 200K : 

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

> Supply 1 / 100K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

 • RACE ACROSS ZWITSERLAND - 1424 Champagne, Vaud, CH

> Supply 1 / 200K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

> Supply 2 / 200K :

Km : 

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

> Supply 1 / 100K :

Locatie en km: Nog te bevestigen

Opening: nader te bepalen
Sluiting: nader te bepalen

COMFORTUITRUSTING

De volgende zaken worden beschikbaar gesteld aan de deelnemers op de start/finishbasis, zoals goedgekeurd door de organisatoren:

 • Een "Vrienden & Familie" ontvangstruimte

 • Een ruimte gereserveerd voor catering 

 • Een ruimte gereserveerd voor herstel/rust

 • Douches en toiletten

F - GEZONDHEID EN VEILIGHEID

 • GEZONDHEIDSPROTOCOL - DEELNEMINGSVOORWAARDEN IN VERBAND MET DE COVID-19-EPIDEMIE

Om de gezondheid en veiligheid van de deelnemers te garanderen, kan de Organisator een Gezondheidsprotocol uitvaardigen, met in het bijzonder de noodzaak om een document voor te leggen waaruit blijkt dat de deelnemer niet besmet is met het COVID-19 virus om toegang te krijgen tot de evenementen.

Om deel te kunnen nemen aan de evenementen moet de deelnemer zich strikt houden aan het genoemde Gezondheidsprotocol en erkent de Organisator het recht om deelname/toegang tot - of uitsluiting van - de evenementen te weigeren aan iedere deelnemer die zich niet houdt aan de vastgestelde maatregelen, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld of kan worden aangesproken.

Je wordt op de hoogte gebracht van de bepalingen van dit Gezondheidsprotocol door een bericht dat verstuurd wordt naar het e-mailadres dat je opgaf toen je je inschreef bij NJUKO.

 • REDDING EN MEDISCHE HULP

Het is de verantwoordelijkheid van elke rijder in moeilijkheden of ernstig gewond om hulp in te roepen:

 • Door het Operationeel Beheercentrum te bellen (telefoonnummer op het frameplaatje)

 • Een andere rijder vragen om hulp te roepen als ze dat zelf niet kunnen

 • De SOS-functie op je GPS-baken gebruiken

Elke rijder moet iedereen helpen die in gevaar is en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen: 

FRANKRIJK

 • Hulpdiensten - 15

 • Politie Secours - 17

 • Brandweer - 18

 • Algemeen - 112

BELGIË

 • Politie Secours - 101

 • Brandweerlieden - 100

 • Algemeen - 112

ZWITSERLAND

 • Politie Secours - 117

 • Brandweer - 118

 • Algemeen - 112

Vergeet niet dat allerlei soorten gevaren, die verband houden met de omgeving en gebeurtenissen, kunnen betekenen dat je langer dan verwacht op hulp moet wachten. Je veiligheid zal dan afhangen van de kwaliteit van wat je in je tas hebt zitten en van de naleving van de verplichte uitrusting.

Alle toezichthouders en leden van de organisatie zijn bevoegd:

 • om een deelnemer te diskwalificeren die ongeschikt wordt geacht om het evenement voort te zetten

 • om ruiters die zij in gevaar achten met alle middelen te evacueren

 • deelnemers naar de meest geschikte zorgstructuur leiden

Een renner die een beroep doet op de diensten van een arts of EHBO'er onderwerpt zich aan hun gezag en verbindt zich ertoe hun beslissingen te aanvaarden.

Zodra de gezondheidstoestand van een renner een behandeling door middel van een intraveneus infuus rechtvaardigt, zal hij verplicht worden teruggetrokken uit het evenement.

Een loper die moedwillig van het parcours afdwaalt, valt niet langer onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren.

Tijdens het evenement kunnen deelnemers alleen communiceren met de organisatoren via het telefoonnummer van het Operationeel Management Centrum, dat vooraf is gecommuniceerd en wordt vermeld op het nummerbord van de race of het frame.

G - VERZEKERING

De vereniging ULTRA CYCLING France, RIDE EAT SLEEP & SHARE of de medeorganiserende structuur A.B.E heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten voor de duur van de evenementen van de RACE ACROSS SERIES.

H- VERPLICHTE UITRUSTING :

 • VERPLICHTE UITRUSTING VOOR ALLE AFSTANDEN PER DEELNEMER : 

Om veiligheidsredenen en voor een goed verloop van de RACE ACROSS SERIES-evenementen is de volgende uitrusting verplicht voor alle deelnemers.

 • Goedgekeurde helm (CE-NORMEN)

 • Fietslamp vooraan*

 • Achterlicht

 • Hoge zichtbaarheid vest of zichtbaarheid harnas

 • GPS-teller met gedownloade route in een of meer segmenten

 • Reparatiesets

 • Mobiele telefoon waarop het nummer van het Operationeel Management Centrum is opgeslagen***.

 • Overlevingsdeken (1,40m x 2m)

 • Minimale watertoevoer 0,5 liter

 • Voedselreserve (aanbeveling: +400 kcal)

 • Herbruikbare beker


*(Aanbeveling: FRONT: minimaal 300 lumen / REAR: minimaal 100 lumen)
****Multigereedschap / 2 kamers / 3 bandenwisselaars / Pomp / Patches en lijm - inclusief "Tubeless"-materiaal.
***Laat je telefoon aanstaan, verberg je nummer niet, zorg voor een opgeladen batterij en zelfoplaadapparatuur.

Het is belangrijk om te weten dat kleding moet worden aangepast aan je eigen mogelijkheden. Je moet vooral niet de lichtst mogelijke kleding kiezen om een paar gram te besparen, maar de voorkeur geven aan kleding die echt goede bescherming biedt tegen de kou, wind en sneeuw, en daardoor veiliger en beter presteert.

I - ALGEMENE DIENSTEN

De verkeersveiligheid wordt verzekerd door de Préfecture de Police, de medische diensten door de dienstverlener van de Organisator en, indien nodig, door het Franse Rode Kruis, de Protection Civile en/of een andere erkende organisatie voor eerste hulp. 

Ze kunnen besluiten om een deelnemer om medische redenen uit de race te halen. 

De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als een deelnemer het evenement niet kan voltooien na een beslissing van de algemene diensten om hem "uit het evenement te halen".

J - STRAFFEN EN DISKWALIFICATIE / NIET-NALEVING VAN DE REGELS

 • STRAF (*) - DISKWALIFICATIE

 • Afsnijden van het parcours > Verlaten van het parcours: Elke deelnemer die het parcours verlaat, moet het weer oppakken waar hij of zij het heeft achtergelaten.
  Als we aan de hand van de GPS-gegevens vaststellen dat een deelnemer het parcours op een "ongerechtvaardigde" manier heeft afgesneden, waardoor hij of zij veel tijd heeft gewonnen op zijn of haar vrijwillige of onvrijwillige achtervolger, wordt de volgende straf opgelegd:

  • De tijd die een deelnemer wint ten opzichte van de volgende ligt tussen 0 en 30 minuten > er wordt een straf van een uur toegepast.

  • De tijd die een deelnemer bespaart op de volgende is tussen 31 en 60 minuten > een boete van twee uur zal worden toegepast.

  • De tijd die een deelnemer bespaart ten opzichte van de volgende deelnemer ligt tussen de 60 en 120 minuten > een straf van vier uur is van toepassing.

  • Als een deelnemer in één overtreding meer dan 2 uur wint op de volgende deelnemer, wordt de betreffende deelnemer gediskwalificeerd.

  • De deelnemer wordt gediskwalificeerd voor de 3e overtreding van het afsnijden van het parcours.

 • Aanvraag onvolledig 30 dagen voor het evenement > Diskwalificatie

 • Niet-geregistreerd mediavoertuig > 12 uur boete

 • Strooisel (opzettelijke handeling) > 4 uur straf

 • "Geen respect voor personen (organisatie of renners) /Nota bene: een deelnemer waarvan de supporters onbeschoftheid tonen en/of weigeren de instructies van de organisator te respecteren, wordt bestraft." > Diskwalificatie

 • Ontbreken van verplichte veiligheidsuitrusting (helm: voor- en achterlichten in orde, geen overlevingsdeken) > Diskwalificatie

 • Een persoon in moeilijkheden (die zorg nodig heeft) niet bijstaan > Ontzegging van de rijbevoegdheid

 • Categorie 1 valsspelen: een fiets gebruiken die niet is opgegeven bij de organisatoren > Diskwalificatie

 • Vals spelen Categorie 2: Ongeoorloofde assistentie / rijden in de slipstream van een voertuig > Diskwalificatie

 • Vals spelen Categorie 3: Gebruik van een vervoermiddel, delen van een startnummer, zich vastklampen aan een rijdend voertuig > Onmiddellijke diskwalificatie voor het leven

  • Geen zichtbaar frameplaatje zichtbaar slabbetje bikepacking categorie > 2 uur straf

  • Niet-naleving van de verkeersregels > 4 uur boete

  • Geen GPS-baken > Zoals besloten door evenementmanagement

  • Weigeren om een bevel op te volgen van de evenementleiding, een toezichthouder, patrouilleur of seingever, een stationschef, een dokter of een EHBO'er > Diskwalificatie

  • Weigering dopingcontrole > Onmiddellijke diskwalificatie voor het leven

  • Elk onbeschaafd of respectloos gedrag dat aan ons wordt gemeld door de twee belangrijkste instellingen die samen de ordehandhavers vormen, de gendarmerie en de politie > Diskwalificatie


De organisator kan voor, tijdens en na het evenement de naleving van dit reglement controleren en naar eigen goeddunken onmiddellijk de volgende sancties toepassen.

(*) Tijdstraffen zijn van toepassing zodra de renner de lijn gepasseerd is, maar hij/zij wordt op de hoogte gebracht van de beslissingen van de wedstrijdleiding via het tracking platform.

(**) Diskwalificerende straffen zijn onmiddellijk van toepassing en de rijder zal geïnformeerd worden zodra de beslissing genomen is door de wedstrijdleiding.

Elke andere overtreding van de regels zal worden bestraft zoals besloten door de evenementleiding.

K - ACCEPTATIE VAN DE REGELS EN ETHIEK VAN HET EVENEMENT

De deelnemer is zich er volledig van bewust dat Gravel cycling een uiterst gevaarlijke sportactiviteit is en dat hij of zij geconfronteerd kan worden met klimatologische omstandigheden (regen, hitte, kou, storm).

De deelnemer is zich er volledig van bewust dat zijn veiligheid in een dergelijk geval uitsluitend afhangt van zijn vermogen om zich aan te passen aan de problemen die zich voordoen.

De deelnemer is zich er volledig van bewust dat het niet de taak van de organisator is om hem/haar te helpen of bij te staan bij problemen, zelfs in geval van technische schade of fysieke of mentale problemen.

Door zich in te schrijven aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk alle extreme risico's van het evenement, in het bijzonder het risico van een ongeval dat zelfs de dood van de deelnemer tot gevolg kan hebben, en aanvaardt hij of zij als enige de verantwoordelijkheid voor elke vorm van schade die hij of zij kan lijden als gevolg van deelname aan het evenement.

De deelnemer gaat er dus mee akkoord op eigen risico aan het evenement deel te nemen.

De deelnemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat de route(s) beschermde gebieden zoals Natura 2000-gebieden, door het ONF beheerde bosgebieden en/of PNR kunnen doorkruisen. In die zin moet het milieu worden gerespecteerd door zijn geluids- en lichtvervuiling tot een minimum te beperken en door zijn afval te beheren (zie verplichte materiaallijst). Het behoud van de biodiversiteit is essentieel en elke deelnemer is verantwoordelijk voor de impact ervan op de ecosystemen die hij doorkruist.

Door alle risico's van dit bijzonder gevaarlijke evenement te aanvaarden, gaat de deelnemer ermee akkoord, met volledige kennis van de feiten en de mogelijke gevolgen, de organisator te ontslaan van alle aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en/of contract.
Als tegenprestatie verbindt de deelnemer zich ertoe om :

 • officiële ceremonies bijwonen waarvoor het is uitgenodigd

 • Aanwezig zijn bij prijsuitreikingen indien betrokken

 • Ermee instemmen om een GPS-baken te dragen dat door de organisatoren aan het begin van het evenement wordt verstrekt, voor de duur van het evenement; het baken aan het einde van het evenement op eigen kracht inleveren en de kosten van het baken op zich nemen als het vernield, verloren of beschadigd is.

 • Uiterlijk 20 minuten voor de start aanwezig zijn in het startvak.

 • De regels van het evenement accepteren en naleven

 • Alle beslissingen van de organisatie en haar toezichthouders accepteren

 • Toon goodwill naar deelnemers, vrijwilligers en de organisatie.

 • een ongevallenverzekering hebben afgesloten en gedekt zijn voor de duur van het evenement

L - ACHTERLATING EN REPATRIËRING

In het geval van terugtrekking is de vereiste procedure als volgt:

 • Stel het Operationeel Management Centrum op de hoogte dat het is verlaten;

 • Ga op eigen gelegenheid naar de finish om alleen de verstrekte uitrusting terug te brengen naar de operationele managementpost. 

 • Als de GPS niet wordt teruggestuurd, wordt de deelnemer rechtstreeks door de GPS-leverancier, partner van het evenement, gefactureerd voor een bedrag van 350 euro (alle belastingen inbegrepen). Door deze regels te aanvaarden bij de inschrijving, zal de leverancier de betrokkene rechtstreeks factureren.

Team opgeven :
 • DUO: Een team wordt alleen als Finisher erkend als beide leden samen over de finish komen. We staan echter toe dat één deelnemer uitvalt. In dit geval mag de overgebleven deelnemer het evenement alleen naar de finish afleggen om een Finisher te worden. Het team wordt in dit geval niet als zodanig beschouwd.
 

 

M - WIJZIGINGEN IN HET REGISTRATIE- EN RESTITUTIEBELEID

 •  WIJZIGING VAN REGISTRATIE

Registratie is alleen op naam.

Deelnemers kunnen hun inschrijving tot 30 dagen voor de start van elk evenement wijzigen naar een andere afstand of format, tegen betaling van 30 euro overdrachtskosten (incl. btw) en het prijsverschil tussen het nieuwe evenement/afstand.

Als de deelnemer wijzigt van een evenement met een hogere prijs naar een evenement met een lagere prijs, wordt het verschil aan de deelnemer terugbetaald, rekening houdend met de datum van de wijziging ten opzichte van de inschrijfprijs op diezelfde datum, waarop de wijzigingskosten in mindering worden gebracht.

Als een sporter overstapt van een minder duur evenement naar een duurder evenement, moet de deelnemer naast de overstapkosten ook het verschil betalen.

Een transfer binnen een volledige afstand (als de organisatie heeft besloten om inschrijvingen te beperken) is niet mogelijk of de deelnemer stemt ermee in om op de wachtlijst te worden geplaatst. Een deelnemer mag zijn/haar inschrijving maar één keer overdragen.

Wijzigingen minder dan 30 dagen voor de datum van het evenement worden niet geaccepteerd.

Inschrijvingen kunnen alleen worden overgezet naar een ander RACE ACROSS SERIES-evenement als de optie DOSSARD DEFERRAL is uitgeschakeld.

 • ANNULERING / UITSTEL

De inschrijving is nominatief. Inschrijvingen kunnen alleen worden overgezet naar een ander RACE ACROSS SERIES-evenement als de optie DOSSARD DEFERRAL is afgesloten.

Om je deelname te annuleren moet je de volgende procedure volgen:

Stuur een e-mail naar contact@race-across.com. Telefonische annuleringen of annuleringen via sociale netwerken worden niet geaccepteerd.

Bij annulering wegens "verandering van mening" heb je twee opties:

Verzoek om terugbetaling van je inschrijfgeld bij de organisatoren: zie onderstaande details;

Verzoek aan de organisatoren voor een "carry-over" nummer: als je je hebt ingeschreven voor de optie "Carry-over nummer", die alleen beschikbaar is bij registratie, heb je de keuze en mogelijkheid om je deelname eenmalig over te dragen naar een ander RACE ACROSS SERIES 2024 evenement (hetzelfde evenement / dezelfde afstand) of om je deelname over te dragen naar ons volgende RACE ACROSS SERIES 2025 evenement (hetzelfde evenement / dezelfde afstand). 

Er zal geen verzoek tot terugbetaling of overschrijving voor een andere deelnemer van toepassing zijn na dit uitstel en/of voor de editie van 2025. Let op: je kunt je alleen inschrijven voor de optie "uitstel van inschrijving" op het moment van je inschrijving, je kunt je niet meer achteraf inschrijven. Elk verzoek om de "bib deferral" optie te activeren moet worden gedaan door contact op te nemen met het support team op het volgende e-mail adres: contact@race-across.com. Om je uitstelverzoek te activeren, moet je je verzoek uiterlijk 30 dagen voor de datum van het evenement indienen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Annulering met BeTicketing-verzekering (door Assur'Connect), we raden je aan om op het moment van je inschrijving een verzekering af te sluiten bij onze partner BETICKETING, waarmee je terugbetaald kunt worden als je annuleert vanwege een onvoorziene en onvoorziene reden waardoor je niet kunt deelnemen aan de RACE ACROSS SERIES (blessure, ongeval, verlies van werk, zwangerschap, verhuizing, enz.) De verzekering wordt afgesloten op het registratieplatform op het moment van registratie; je wordt gevraagd om de verzekering toe te voegen aan je winkelmandje. Het verzoek om terugbetaling wordt gedaan via een speciale interface waartoe je toegang hebt via je verzekeringscontract. Er wordt u om enkele gegevens gevraagd om de terugbetaling te valideren. Links naar de algemene voorwaarden van BETICKETING: https://claimticketing.assur-connect.com/conditions. Deze optie kan niet worden uitgeschakeld na registratie.

 • VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING


In overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden zal de restitutie van de bij de registratie betaalde kosten (exclusief servicekosten van € 30 incl. btw) plaatsvinden door een gedeeltelijke terugboeking van de betaling op de bankrekening die is gekoppeld aan de bij de registratie gebruikte bankkaart, onder de volgende voorwaarden. Het restitutiebeleid is als volgt van toepassing:

 • Vanaf de opening tot 4 maanden voor de datum van het evenement: 60% van de vergoeding min administratiekosten

 • Vanaf 4 maanden tot 2 maanden voor de datum van het evenement: 30% van de restitutie minus administratiekosten

 • Minder dan 2 maanden: 0% van terugbetaling

O- SCHADEBEHEER - PROCESVOERING, BEMIDDELING EN TOEPASSELIJK RECHT

Elke klacht met betrekking tot de evenementen moet schriftelijk worden ingediend, in het Frans of Engels, met vermelding van de naam, voornaam en het startnummer van de deelnemer, en moet worden gestuurd naar het hoofdkantoor van de Organisator per e-mail naar het volgende adres: contact@race-across.com of per post naar het volgende adres:

De vereniging ULTRA CYCLING Frankrijk 63 rue cuvier 69006 Lyon

Alle klachten moeten binnen 8 dagen na afloop van het evenement bij ons worden ingediend.

Als u binnen twee (2) maanden geen antwoord hebt ontvangen of als het antwoord van de Organisator onbevredigend is, kunt u, voordat u de zaak voorlegt aan een bevoegde rechtbank en binnen één (1) jaar na de datum van verzending van de eerste kennisgeving aan de Organisator, gratis een beroep doen op de bemiddelingsdienst voor consumentengeschillen met betrekking tot evenementen door contact op te nemen met de CMAP via de contactgegevens op haar website (http://www.cmap.fr/offre/un- consommateur/) of door de zaak voor te leggen aan de bevoegde openbare ombudsman voor consumenten.

P - UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

 • WIJZIGING VAN HET EVENEMENT


Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt de organisator zich het recht voor om op elk moment de routes, starttijden, tijdbarrières, positie van verfrissingsposten en hulpposten en elk ander aspect dat verband houdt met het goede verloop van de evenementen te wijzigen.

In geval van overmacht, zeer ongunstige weersomstandigheden of enige andere omstandigheid die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengt, behouden de organisatoren zich het recht voor om :

 • Stel je vertrek hooguit een paar uur uit

 • Tijdsbarrières wijzigen

 • Annuleren race

 • De test neutraliseren

 • Stop de race die bezig is

 • De route wijzigen


De deelnemer aanvaardt zonder voorbehoud en onherroepelijk dit recht op wijzigingen, zodat zijn/haar inschrijving met kennis van zaken heeft plaatsgevonden.

De deelnemer doet afstand van het recht om de organisator aansprakelijk te stellen in het geval van een wijziging van de datum of andere wijzigingen, of om betaling van een vergoeding hiervoor te vragen.

In het bijzonder als de datum van het evenement wordt gewijzigd, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald als de deelnemer besluit niet deel te nemen aan het evenement waarvoor hij/zij is ingeschreven.

 • ANNULERING VAN HET EVENEMENT


De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren in geval van overmacht.

De deelnemer aanvaardt dit recht op annulering zonder voorbehoud en onherroepelijk, op voorwaarde dat zijn of haar inschrijving met volledige kennis van zaken heeft plaatsgevonden.

De deelnemer doet afstand van het recht om de organisator aansprakelijk te stellen in geval van annulering van het evenement of wijziging van de datum, of om betaling van enige schadevergoeding in dit verband te eisen.

In geval van overmacht (in het bijzonder slechte weersomstandigheden, veiligheidsproblemen) behoudt de organisator zich het recht voor om het evenement stop te zetten.

Als het evenement wordt afgelast om redenen waar de organisator geen invloed op heeft (bijv. Covid-beperkingen, overmacht, natuurramp), biedt de organisator de lopers verschillende opties (uitstel, overboeking, gedeeltelijke terugbetaling) die te zijner tijd zullen worden bevestigd.

Q - BEELDRECHTEN 

 • Afbeelding deelnemer :

Het evenement mag worden gefilmd ten behoeve van publieke communicatie, in elke vorm (met name foto, video, enz.), op elk bestaand of toekomstig medium, in elk formaat, voor elke communicatie met het publiek wereldwijd, voor elk gebruik inclusief reclame en/of commerciële doeleinden.), op elk bestaand of toekomstig medium, in elk formaat, voor elke communicatie met het publiek over de hele wereld, voor elk gebruik, inclusief reclame en/of commerciële doeleinden, geeft elke deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan de Organisator, zijn rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden (in het bijzonder zijn commerciële partners) om op te nemen en te reproduceren, op om het even welk medium en met om het even welk middel, en bijgevolg, om zijn/haar naam, stem, beeld en meer in het algemeen zijn/haar sportieve prestaties als onderdeel van Het Evenement (hierna genoemd zijn/haar Beeld), zonder enige vergoeding van welke aard ook, op te nemen en te reproduceren voor een periode van maximaal tien (10) jaar na de datum van het Evenement. In dit verband geeft de deelnemer de Organisator uitdrukkelijk toestemming om de partners van het Evenement sublicenties te verlenen voor het gebruik van zijn/haar Beeld voor commerciële en reclamedoeleinden.

Hiertoe geeft elke deelnemer uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan de Organisator, zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden (in het bijzonder zijn commerciële partners) om, teneinde te voldoen aan de vereisten van de reclame-, promotie- en/of commerciële campagnes, 1) elke wijziging, toevoeging of schrapping aan te brengen die hij nuttig acht voor het gebruik van zijn Beeld onder de hierboven gedefinieerde voorwaarden, 2) alle handtekeningen, slagzinnen, slogans, onderschriften, handelsmerken, onderscheidingstekens, wettelijke vermeldingen, visuals en in het algemeen alle elementen van welke aard dan ook die door de Organisator zijn gekozen en die met name bedoeld zijn om de communicatiemedia waarin ze zijn geïntegreerd te illustreren, te associëren en/of te combineren met zijn Beeld.

De deelnemer garandeert dat hij/zij niet gebonden is door een exclusief contract met betrekking tot het gebruik van zijn/haar Beeltenis. De deelnemer is geïnformeerd en aanvaardt zonder voorbehoud dat zijn/haar deelname aan het evenement inhoudt dat zijn/haar Beeld wordt vastgelegd door de officiële dienstverleners van de Organisator.

Met betrekking tot de website van het evenement aanvaardt de deelnemer dat hij/zij kan worden geïdentificeerd door elke internetgebruiker die zijn/haar achternaam, voornaam en/of startnummer invoert. Indien u om een legitieme reden bezwaar wenst te maken tegen een dergelijke publicatie, dient u de Organisator hiervan voorafgaand aan het evenement en uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan het evenement op de hoogte te stellen via het adres contact(at)race-across.com, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

 • Beelden van het evenement :

Elke communicatie van stilstaande beelden en/of geanimeerde sequenties van het evenement door de deelnemer, vastgelegd tijdens zijn/haar deelname aan het evenement, moet beperkt blijven tot persoonlijk gebruik en mag onder geen beding gebruikt worden voor promotionele en/of commerciële doeleinden buiten het evenement.


R - EVENEMENT EXPLOITATIERECHTEN 

De vereniging ULTRA CYCLING FRANCE is eigenaar van de exploitatierechten van het evenement dat zij organiseert onder de wettelijk gedeponeerde handelsmerken RACE ACROSS SERIES, RACE ACROSS PARIS, RACE ACROSS BELGIUM, RACE ACROSS FRANCE, RACE ACROSS SWITZERLAND.

Alle stilstaande of gefilmde beelden van het evenement zijn het exclusieve eigendom van de organisator.

Elke communicatie over het evenement of gebruik van het evenement in welke vorm of medium dan ook moet de naam van het evenement, het geregistreerde handelsmerk en de uitdrukkelijke toestemming van de organisator respecteren.

Commercieel gebruik van de naam en/of afbeeldingen van het evenement is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming op basis van een gedetailleerd schriftelijk verzoek.

S - ARBITRAGECLAUSULE 

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het evenement RACE ACROSS SERIES worden uitsluitend voorgelegd aan het Hof van Arbitrage voor de Sport in Lausanne, Zwitserland, in overeenstemming met de Code of Sports-related Arbitration.

Volgens ons ethisch handvest is het ostentatief tonen van politieke en/of religieuze boodschappen of afbeeldingen tijdens het evenement verboden.

T - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 1978, en in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG EU 2016/679), hebben alle concurrenten het recht op toegang tot en rectificatie van hun persoonlijke gegevens.

De informatie wordt verzameld in het kader van de inschrijving voor één van de evenementen van de vereniging ULTRA CYCLING FRANCE voor organisatorische doeleinden, en in het bijzonder om elke deelnemer individueel te identificeren om hem voor, tijdens of na het evenement alle informatie met betrekking tot zijn deelname te kunnen meedelen.

Alle gegevens van de renner worden bewaard voor een periode van 10 jaar, verlengbaar bij elke registratie, wat overeenkomt met de wettelijke bewaarperiode voor het medisch attest van geen contra-indicatie voor het beoefenen van het wielrennen op de Ultra-afstand. Na deze 10 jaar, en tenzij expliciet toegestaan door de renner, worden alle gegevens verwijderd, behalve naam, voornaam, geboortedatum, geslacht en nationaliteit om de klassementen te kunnen bijhouden.

Alle verzoeken om gegevens te wijzigen kunnen worden gedaan :

1. Per post naar het volgende adres

ULTRA CYCLING FRANCE 63 rue cuvier 69006 Lyon

2. Per e-mail naar het volgende adres: contact@race-across.com

Elk verzoek om toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek worden verwerkt, binnen een periode van maximaal 1 maand.

CNIL - In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 1978 hebt u recht op toegang tot en rectificatie van alle informatie die op u betrekking heeft. Deze informatie wordt alleen binnen de organisatie gebruikt en betreft technische gegevens zoals uw e-mailadres. In geen geval zal de organisatie uw gegevens voor andere doeleinden gebruiken. In overeenstemming met de wet heeft elke renner het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren. Stuur ons hiervoor een e-mail met vermelding van uw naam, voornaam en startnummer.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van ABE zijn opgesteld in het Frans, dat als de officiële taal zal worden beschouwd. Ze zijn onderworpen aan het Franse recht. Alle problemen met betrekking tot de evenementen die niet in der minne kunnen worden geregeld tussen de Organisator en de deelnemer vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde burgerlijke rechtbanken.


Inschrijving voor de Evenementen houdt in dat elke Deelnemer deze Regels uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

Het avontuur begint hier

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om niets te missen van de ultra-fietsevenementen van dit jaar!

Onze partners

Volg al het nieuws

Race door de serie

Ga mee op avontuur
#raceacrosseries